De flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties bij vraagstukken omtrent het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de organisatie.

Onderwerpen

  • ervaringsdeskundigheid
  • vliegende brigade
  • beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • advisering
  • vouchers

Onderdeel van programma

Beschermd thuis

Geplaatst op

14 mei 2021

Deadline

22 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Flexibele schil vliegende brigade Ervaringsdeskundigheid (pdf) 244 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op het aanvragen van vouchers voor de inzet van een expert uit de flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw stelt financiering (vouchers) beschikbaar voor experts uit de flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. Zij kunnen organisaties op verschillende manieren ondersteunen bij het inbedden en borgen van het cliënten- en naastenperspectief bij de implementatie van de Meerjarenagenda BWMO:

  • Ondersteuning en begeleiding om afspraken te stimuleren, te versnellen en implementatie te bevorderen of te realiseren in het kader van het borgen van het perspectief van ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, en hun betrokken omgeving
  • Benutting van alles wat al in de regio in gang is gezet, en bij het borgen van datgene dat nog moet worden ontwikkeld.
  • Begeleiding van borgingsafspraken door de betrokken partijen, waaronder het ondersteunen van de organisatie- en governance structuur.
  • Specifieke deskundigheid die nodig is om meer werk te maken van de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De vouchers kunnen worden aangevraagd door gemeenten, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties die betrokken zijn bij de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Vouchers kunnen door meerdere partijen gezamenlijk worden aangevraagd.

Budget

U kunt een aanvraag indienen voor een voucher van maximaal €5.000,-. In totaal is €150.000,- beschikbaar gesteld voor de vouchers van de flexibele schil Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. De looptijd van de voucher bedraagt maximaal 6 maanden.

 

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden via ProjectNet en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld zolang er budget beschikbaar is. De uiterlijke indiening voor een voucheraanvraag is op 22 maart 2022 14.00 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Flexibele schil vliegende brigade Ervaringsdeskundigheid (pdf) 244 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website