De Sociale Benadering Dementie is opgezet vanuit de signalering dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie (en hun naasten) en het aanbod van zorg en ondersteuning. Er is behoefte aan een breder interpretatiekader, een socialere benadering, die niet alleen de ziekte omvat maar ook de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.

Onderwerpen

  • Externe evaluatie
  • Sociale benadering dementie
  • Onderzoek

Onderdeel van programma

Programma Social Trials- monitoren, evalueren en leren

Geplaatst op

4 februari 2021

Deadline

4 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Externe evaluatie Social Trials (Top Down) (pdf) 166 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is een onafhankelijk centraal, evaluatief onderzoek op te zetten naar de Sociale Benadering Dementie waarmee geëxperimenteerd wordt in de Social Trial gemeenten. Een belangrijke uitkomstmaat is de kwaliteit van leven van patiënten binnen de Social Trials. Daarnaast dient er aandacht te worden besteed aan het ontsluiten van leerervaringen en resultaten van de pilots. Wat zijn de gevolgen van de Sociale Benadering Dementie voor de bekostiging, de impact op de kostenontwikkeling en het zorgsysteem, rekening houdend met de arbeidsmarkt? Het evaluatieonderzoek moet inzichtelijk maken of de aanpak van de Social Trials verbreed kan worden naar de rest van Nederland en wat hiervoor nodig is.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze evaluatie maakt gebruik van de gegevens zoals die worden verzameld door het projectteam van de Social Trials, aangevuld met eigen onderzoek en informatiebronnen. Daarbij staan vragen over effectiviteit, kosteneffectiviteit en repliceerbaarheid van Social Trials centraal.
De onderzoekende partij is vrij in het kiezen van een passende onderzoeksbenadering en -opzet en het specificeren van de probleemstelling. In de subsidieaanvraag wordt de beoogde opzet van de externe evaluatie beschreven, rekening houdend met de gestelde kaders in de oproep.

Randvoorwaarden

  • In de subsidieaanvraag wordt een beschrijving gegeven van de gekozen onderzoeksbenadering, de te hanteren onderzoeksmethodieken en de onderbouwing hiervoor, inclusief aandacht voor de wijze waarop dit resulteert in de geschetste doelen.
  • Er dient expliciet beschreven te worden hoe invulling wordt gegeven aan de gestelde kaders en de terugkoppeling aan de programmacommissie. In de subsidieaanvraag geeft u aan hoe de klankbordrol wordt vormgegeven en op welke momenten en wijze tussentijds advies en terugkoppeling gegeven wordt.
  • Voor de overige randvoorwaarden zie de oproeptekst.

Wie kan aanvragen?

Er zijn 3 academische onderzoeksinstituten uitgenodigd om een voorstel uit te werken. Uitsluitend partijen die een gerichte uitnodiging hebben ontvangen, komen in aanmerking om een subsidieaanvraag in te dienen.  

Budget

Voor het evaluatieonderzoek is maximaal € 200.000,- (incl. BTW) beschikbaar. Rekening houdend met de looptijd van de Social Trials bedraagt de looptijd van het project maximaal 22 maanden, inclusief opleveren van de eindrapportage.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 maart 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Let op, u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor bent uitgenodigd

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Externe evaluatie Social Trials (Top Down) (pdf) 166 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Liebregts. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website