In deze subsidieronde kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan.

Onderwerpen

  • Programmalijnen meerjarig deelsectorplan
  • Mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Samenwerking tussen erkende ZG-instellingen en een onderzoeksorganisatie

Onderdeel van programma

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Geplaatst op

1 oktober 2020

Deadline

1 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten onderzoek en innovatie - Gesloten ronde auditief/communicatief 2020 (pdf) 233 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren. Samenwerking, het delen van kennis en verbinding met de samenleving zijn hierin belangrijk. Dit is beschreven in de programmatekst.

In deze subsidieronde kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking in consortiumverband, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor onderzoek met een aantoonbare waarde voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De aanvraag dient te passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan.

Randvoorwaarden

  • De hoofdaanvrager is werkzaam bij een van de organisaties die in het kader van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten d.d. 3 december 2018 een erkenning als ZG-expertiseorganisatie heeft ontvangen. Het gaat om de volgende instellingen: Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). Andere onderzoeks- en praktijkinstellingen kunnen als samenwerkingspartner in het consortium deelnemen.
  • Samenwerking tussen een erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking en minimaal 1 onderzoeksorganisatie is binnen deze subsidieronde verplicht.


Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen door een erkende ZG-expertiseorganisatie worden ingediend. Zie voor meer informatie de oproeptekst.

Budget

In totaal is voor deze subsidieronde € 988.000 beschikbaar. Voor de projecten van een duur van 1 jaar wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor de projecten met een looptijd van 2 jaar wordt maximaal €100.000 per jaar beschikbaar gesteld.

 

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag tot 1 december 2020, 14.00 uur indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten onderzoek en innovatie - Gesloten ronde auditief/communicatief 2020 (pdf) 233 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via ExpertisefunctieZG@zonmw.nl.. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website