U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer.

Onderwerpen

 • mensen met verward gedrag
 • vervoer
 • experimentele projecten

  Onderdeel van programma

  Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

  Geplaatst op

  28 november 2017

  Deadline

  16 januari 2018,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag (pdf) 522 KB

  Doel subsidieoproep

  Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

  Met deze subsidieoproep dragen we bij aan vernieuwende oplossingen voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie.

  De subsidieoproep wordt jaarlijks een aantal keer herhaald. Het is daarbij mogelijk om afgewezen subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen. De subsidieoproep kan na elke deadline worden aangepast.

  Wat kan worden aangevraagd?

  In deze subsidieronde kunt u subsidieaanvragen indienen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer aanbiedt:

  1. Acuut én niet-acuut: zowel vóór als na de eerste opvang en beoordeling
  2. Niet-acuut: alleen ná de eerste opvang en beoordeling.  

  Het resultaat van het project is een lokale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie.

  Randvoorwaarden

  Wie kan aanvragen?

  • Een lokaal samenwerkingsverband waarin in ieder geval de volgende partijen deelnemen:
  1. Vervoer zowel voor als na de eerste opvang en beoordeling: acuut verward en GGz
   • een lokale vervoeraanbieder
   • de meldkamer (die acute ritten toewijst)
   • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt
   • een organisatie die GGz behandeling en/of thuis begeleiding biedt
  2. Vervoer alleen ná de eerste opvang en beoordeling: alleen GGz, geen acuut vervoer
   • een lokale vervoeraanbieder
   • een organisatie die GGz behandeling en / of thuis begeleiding biedt
   • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt (alleen als ritten vanaf eerste opvang / beoordeling worden aangeboden)
  • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep.

   Budget

   De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000,- per project (looptijd maximaal 24 maanden).

  Aanvraag indienen

  U kunt tot 16 januari 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

  Download alle informatie

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag (pdf) 522 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Liset de Reus. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

  Dummyfoto van een vrouw

  Liset de Reus

  Programmasecretaris

  +31 70 349 51 84
  avg@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website