Het ZonMw programma ‘Versnellers binnen de ggz’ bouwt voort op deze succesvolle inzet van regionale versnellers in 2021 en richt zich op het opzetten of continueren van samenwerkingsverbanden, door regio’s te faciliteren in het aanstellen van een onafhankelijke versneller.

Onderwerpen

  • Evaluatietraject
  • Impact realiseren
  • Wachttijden
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Regionale versnellers

Onderdeel van programma

Versnellers binnen de geestelijke gezondheid

Geplaatst op

20 februari 2023

Deadline

30 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Evaluatietraject Versnellers binnen de ggz (pdf) 199 KB

Doel subsidieoproep

Het uitgangspunt voor deze subsidieoproep is om aan de hand van resultaten uit de regio’s die subsidie ontvangen binnen het programma ‘Versnellers binnen de ggz’, toe te werken naar een goed werkende aanpak voor wachttijden in alle regio’s door beter en sneller te profiteren van elkaars ervaringen. Daarnaast dient een volledig beeld te worden gecreëerd van de meerwaarde van de inzet van versnellers. De evaluatie loopt parallel aan het programma en is erop gericht om de ingezette beweging te versterken, breder toegankelijk te maken, te versnellen en vooral duurzaam te verankeren.

Het evaluatietraject is tweeledig en bestaat uit:

  1. Stimuleren en Leren
  2. Evalueren

Wat kan worden aangevraagd?

 De onderzoekende partij is vrij in het kiezen van een passende onderzoeksbenadering en -opzet én het specificeren van de probleemstelling. In de subsidieaanvraag wordt de beoogde opzet van het evaluatietraject beschreven. In de opzet dient de aanpak voor twee onderdelen te worden beschreven; (1) stimuleren en leren, en (2) evalueren. 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?
Een subsidieaanvraag kan alleen door een onafhankelijke  onderzoeksinstelling (zie definitie onderzoeksinstelling) worden ingediend. Een subsidieaanvraag kan alleen door een onafhankelijke  onderzoeksinstelling (zie definitie onderzoeksinstelling) worden ingediend.

Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

Budget
Voor het evaluatieonderzoek is maximaal € 350.000,- (incl. BTW) beschikbaar. De maximale looptijd is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 maart 2023 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Evaluatietraject Versnellers binnen de ggz (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Miryea Ruiz of Alice Lamain. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website