Dit is een subsidieoproep voor projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Deze oproep is uitgezet in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen.

Onderwerpen

 • zorgevaluatie
 • bestaande zorg
 • gepast gebruik
 • implementatie
 • onderzoek voor richtlijnenontwikkeling
 • discipline overstijgend onderzoek
 • verpleegkundig onderzoek
 • organisatie van zorg
 • doelmatigheidsonderzoek
 • kosteneffectiviteit

Onderdeel van programma

Evaluatieonderzoek ZE&GG

Geplaatst op

11 oktober 2019

Deadline

28 november 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 (pdf) 146 KB

Doel subsidieoproep

Het programma ZE&GG is een gezamenlijk initiatief van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid). De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van alle partners aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is, zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft.
Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De inhoud van het programma staan omschreven in de ZE&GG rapportage.

Wat kan worden aangevraagd?

In aanmerking voor deze subsidieronde komt evaluatieonderzoek dat past binnen de thema’s diagnostiek en/of follow-up/nazorg en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het betreft evaluatieonderzoek naar medische en verpleegkundige zorg binnen het medisch specialistisch domein en draagt bij aan gepast gebruik.
 • Het onderzoek levert kennis op over de kwaliteit en kosteneffectiviteit van bestaande verzekerde zorg.
 • Het evaluatieonderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband.
 • De gehonoreerde projecten moeten uiterlijk in december 2020 van start kunnen.

Randvoorwaarden

Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komt onderzoek naar:

 • (ontwikkeling van) nieuwe interventies
 • universele, selectieve en geïndiceerde preventie

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde € 6,6 M beschikbaar.
Er worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Zowel budget als looptijd dienen realistisch en goed onderbouwd zijn.

Projectidee indienen

U kunt tot 28-11-2019, 14.00 uur uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG – extra ronde 2019 (pdf) (pdf) 146 KB

Projectidee indienen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl. Voor de reacties op inhoudelijke vragen wordt door ZonMw met het programma ZE&GG afgestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website