Met de oproep wil ZonMw de algemene werking en effectiviteit van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet verwijsindex risicojongeren en de relatie tussen beide wetten laten evalueren.

Onderwerpen

  • Wetsevaluatie;
  • Verplichte meldcode, huiselijk geweld, kindermishandeling;
  • Verwijsindex risicojongeren;
  • Gezondheidsrecht.

Onderdeel van programma

Evaluatie Regelgeving

Geplaatst op

13 september 2018

Deadline

30 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep meldcode en VIR (pdf) 136 KB

Doel subsidieoproep

Bij deze wetsevaluatie is het doel om de algemene werking en effectiviteit van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet verwijsindex risicojongeren en de relatie tussen beide wetten te evalueren. Beide wetevaluaties zijn ‘smal’ van insteek, gericht op de doelstellingen van de wet. Daarnaast dient bij de evaluatie aandacht te besteden aan een aantal aandachtspunten die in de subsidieoproep staan uitgewerkt.

Wat kan worden aangevraagd?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep en onderzoeksmethoden dienen hierbij aan te sluiten.

Randvoorwaarden

Zie voor de randvoorwaarden de projecttekst in bijlage van de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep en onderzoeksmethoden dienen hierbij aan te sluiten.

Budget

Het totale budget voor deze wetsevaluatie bedraagt maximaal 155.000 euro. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 oktober 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep meldcode en VIR (pdf) 136 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten Slijper. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten Slijper

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 58
E-mailadresslijper@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website