Deze oproep betreft de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang.

Onderwerpen

  • gezondheidsrecht
  • wetsevaluatie
  • gedwongen zorg

Onderdeel van programma

Programma Evaluatie Regelgeving

Geplaatst op

13 mei 2020

Deadline

7 juli 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep evaluatie Wvggz en Wzd (pdf) 273 KB

Doel subsidieoproep

De evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang heeft tot doel verslag te doen van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Gezien het feit dat deze eerste evaluatie van de beide wetten reeds binnen twee jaar na de inwerkingtreding plaatsvindt, gaat het bij deze evaluatie in de kern om de vraag of de resultaten zich in de beoogde richting van de nagestreefde doelen bewegen en hoe de implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten in de praktijk verloopt. Deze evaluatie na twee jaar zal als ijkpunt dienen waaraan de realisatie van de wetsdoelen bij volgende evaluaties verder kunnen worden getoetst.

Wat kan worden aangevraagd?

Evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang.

Randvoorwaarden

Zie voor de randvoorwaarden de projecttekst in bijlage van de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep en onderzoeksmethoden dienen hierbij aan te sluiten.

Budget

Het totale budget voor deze wetsevaluatie bedraagt maximaal 480.000 euro. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 juli 2020 - 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep evaluatie Wvggz en Wzd (pdf) 273 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten Slijper. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website