De evaluatie van de Wkkgz heeft tot doel verslag te doen van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Centraal in deze evaluatie staat de vraag of de doelen die de wetgever voor ogen had met deze wet worden gerealiseerd.

Onderwerpen

  • Wetsevaluatie;
  • kwaliteit;
  • klachtrecht;
  • Gezondheidsrecht.

Onderdeel van programma

Programma Evaluatie Regelgeving

Geplaatst op

19 juli 2019

Deadline

17 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Wkkgz (pdf) 229 KB

Doel subsidieoproep

De evaluatie van de Wkkgz heeft tot doel verslag te doen van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Centrale vragen hierbij zijn: Hoe functioneert de Wkkgz in de praktijk? Doen zich bij de toepassing van deze wet knelpunten of onvoorziene neveneffecten voor, in het bijzonder gelet op de ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij? In hoeverre worden in het licht daarvan de doelstellingen van de wetgever gerealiseerd?

Wat kan worden aangevraagd?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep en onderzoeksmethoden dienen hierbij aan te sluiten.

Randvoorwaarden

Zie voor de randvoorwaarden de projecttekst in bijlage van de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep dient hierbij qua deskundigheid aan te sluiten.

Budget

Het totale budget voor deze wetsevaluatie bedraagt maximaal 285.000 euro. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 september 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Wkkgz (pdf) 229 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten Slijper. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website