Kennisinstellingen kunnen samen met een organisatie voor de doorontwikkeling van de Hulpkaart subsidie aanvragen voor de evaluatie van de Crisiskaart/Hulpkaart én de doorontwikkeling van de Hulpkaart. Beide onderdelen moeten dus in de subsidieaanvraag worden uitgewerkt.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • actieonderzoek
 • Crisiskaart
 • Hulpkaart
 • evaluatie

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

17 oktober 2018

Deadline

4 december 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart (pdf) 459 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om meer inzicht te verschaffen in de succesfactoren, faalfactoren en effecten van de Crisiskaart/Hulpkaart. Daarnaast vindt binnen deze oproep de doorontwikkeling van de Hulpkaart plaats. Middels actieonderzoek wordt de Crisiskaart/Hulpkaart in lokale contexten (praktijkprojecten) geïmplementeerd en geëvalueerd. De subsidieaanvrager wordt gevraagd om helder te maken op basis van welke methodieken en activiteiten zij de lokale implementatie en evaluatie zullen vormgeven en hoe zij ervoor zorgen dat er gedurende het actieonderzoek sprake is van een combinatie van kennis ontwikkelen, leren en veranderen.

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidieoproep bestaat uit 2 onderdelen met één eindverantwoordelijke hoofdaanvrager (kennisinstelling):

 1. Evaluatie van de Crisiskaart/Hulpkaart middels actieonderzoek door een kennisinstelling. Bij een actieonderzoek streven de onderzoekers ernaar om reeds gedurende het onderzoeksproces een bijdrage te leveren aan de (lokale) ontwikkeling, implementatie en effectiviteit van de Hulpkaart.
 2. Doorontwikkeling van de Hulpkaart vanuit een landelijk perspectief.

Elk onderdeel kent zijn eigen projectleider. Een centrale projectleider ziet toe op de voortgang en de samenwerking tussen beide onderdelen. Indieners dienen in hun oproep helder te maken hoe zij ervoor zorgen dat de activiteiten binnen onderdeel 1 en 2 elkaar versterken.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • De kennisinstelling die de evaluatie uitvoert is de hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijk.
 • De kennisinstelling heeft ervaring met onderzoek dat qua benadering, methodiek en/of inhoud vergelijkbaar is en heeft ervaring in het samenwerken met praktijkprojecten.
 • In de uitvoering van het project worden minimaal 3 praktijkprojecten betrokken.
 • In de begroting wordt een bedrag per participerend praktijkproject gereserveerd.
 • De definitieve selectie van praktijkprojecten moet na toekenning door ZonMw geaccordeerd worden

Budget

Voor de subsidieronde is maximaal € 200.000,- beschikbaar voor onderdeel A en € 150.000,- voor onderdeel B binnen 1 project. De beoogde maximale duur is 16 maanden. Het financieren van het aanmaken van Hulpkaarten valt buiten deze oproep. De begroting dient een specificatie voor de onderdelen A en B te bevatten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 december 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart (pdf) 459 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Merel Keizer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Merel Keizer

Programma-assistent

Telefoonnummer070 - 349 50 40
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website