Deze subsidieronde binnen het programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research betreft een ethische reflectie specifiek op humane embryo’s die tot stand zijn gebracht met gameten die gevormd zijn uit iPS, waarvan het DNA zo is aangepast dat de embryo’s niet-levensvatbaar zijn.

Onderwerpen

  • Ethische reflectie
  • niet-levensvatbaar embryo
  • Geïnduceerde pluripotente stamcellen
  • Morele status en beschermwaardigheid van niet-levensvatbare embryo’s
  • Gameten

Onderdeel van programma

Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research

Geplaatst op

15 april 2020

Deadline

23 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ethische reflectie over het tot stand brengen van niet-levensvatbare humane embryo’s (pdf) 230 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieronde betreft een ethische reflectie specifiek op humane embryo’s die tot stand zijn gebracht met gameten die gevormd zijn uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS), waarvan het DNA zo is aangepast dat de embryo’s niet-levensvatbaar zijn. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de morele aanvaardbaarheid is van het tot stand brengen van dergelijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep beoogt een specialistisch onderzoek met betrekking tot ethiek op de gebieden van het creëren van geslachtscellen en embryo’s. De hoofdvraag van het onderzoek waarvoor u subsidie kunt aanvragen, is: in hoeverre is het moreel aanvaardbaar om niet-levensvatbare embryo’s tot stand te brengen voor wetenschappelijk onderzoek? Het eindproduct van het onderzoek is een rapportage aan het ministerie van VWS over de bevindingen uit het onderzoek naar de in de subsidieoproep beschreven hoofd- en deelvragen, waarbij aangrijpingspunten voor beleidskeuzes geboden worden.

Randvoorwaarden

Het is van belang dat de ethische reflectie parallel plaatsvindt aan de wetenschappelijke ontwikkelingen van het creëren van gameten uit pluripotente stamcellen. Daarom moeten stakeholders, waaronder wetenschappers en maatschappelijke partijen, betrokken worden in het opstellen van de aanvraag, de uitvoering van het project en de verspreiding en implementatie van de resultaten van het project.

Wie kan aanvragen?

Samenwerking is van groot belang om tot een goede beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. We denken hierbij aan ethici/ethische vakgroepen van universiteiten, techniekfilosofen, bio-ethici, sociale wetenschappers en gezondheidsjuristen, maar ook de samenwerking met de vakgroepen van universiteiten en universitair medische centra die betrokken zijn bij de ontwikkeling van geslachtscellen en kunstmatige embryo’s. De onderzoekers/vakgroepen dienen in de aanvraag heldere afspraken te maken over rolverdeling, verplichtingen, budget, publicaties etc.

Budget

Er kan maximaal € 150.000,- aangevraagd worden voor een project met een looptijd van maximaal 12 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 juni 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ethische reflectie over het tot stand brengen van niet-levensvatbare humane embryo’s (pdf) 230 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Karien de Rooij. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Karien de Rooij

Programmamanager Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research

+31 70 349 54 67
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website