U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk aan ten grondslag ligt. De eindgebruiker moet concrete handvatten krijgen om op een verantwoorde manier om te gaan met de kwestie en hun werkpraktijk te verbeteren.

Onderwerpen

  • Deelname en kwetsbaarheid.
  • Persoonlijke, professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid
  • Financiële keuze en solidariteit
  • Digitale monitoring
  • Jeugdzorg

Onderdeel van programma

Ethiek en Gezondheid 3

Geplaatst op

17 april 2018

Deadline

4 september 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ethiek en gezondheid 3, pijler 1 ronde 1 (pdf) 482 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieronde is gericht op onderzoek op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk of dilemma aan ten grondslag ligt. De eindgebruiker en/of belanghebbenden moeten dit vraagstuk of dilemma herkennen. Het project reikt de eindgebruiker concrete middelen of handvatten aan om met de kwestie die zij ervaren op een verantwoorde manier om te gaan en waarmee zij hun werkpraktijk en/of het beleid kunnen verbeteren.

Om mensen uit de praktijk met een ethische vraag en onderzoeksgroepen die deze vraag willen beantwoorden in contact te brengen met elkaar, organiseert ZonMw op 23 mei 2018 een matchmakingbijeenkomst.

Wat kan worden aangevraagd?

In het onderzoek moeten de mogelijke antwoorden en keuzes geïnventariseerd worden om te komen tot antwoorden op, of keuzes in, ethische vraagstukken of dilemma’s. Daarnaast worden de argumenten die voor en tegen deze verschillende mogelijkheden gegeven kunnen worden, gewogen met behulp van ethische theorieën of principes. De argumenten moeten verwijzen naar waarden en principes die in ethische theorieën gefundeerd en uitgewerkt worden en worden op hun samenhang onderzocht. Deze ethische theorieën hebben een belangrijke rol: zij worden ingezet in de kritische analyse van de argumenten en op basis daarvan voor de formulering van verantwoord handelen.

Randvoorwaarden

In de subsidieoproep worden verschillende relevantie en kwaliteitscriteria geformuleerd waarop de aanvragen worden beoordeeld. Een aantal hiervan is: de belanghebbenden en eindgebruiker(s) zijn vanaf het begin van het project (bij de aanvraag) betrokken. Er moet samenwerking zijn tussen degenen die vanuit de praktijk de ethische vraag stellen en de onderzoeksgroep die deze vraag wil beantwoorden met behulp van ethische analyse. Let ook op de definitie van ethiek die gebruikt wordt in deze oproep en beschreven is in de programmatekst.

Voor deze ronde is maximaal €1.450.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €130.000,- voor de duur van maximaal 3 jaar aangevraagd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 september 2018, 14:00 uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Ethiek en Gezondheid 3, pijler 1 ronde 1 (pdf) 482 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Sander en Sitara Faasen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website