Deze oproep bestaat uit twee onderdelen: A) Onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys. B) Onderzoek dat de praktijk ondersteunt in het opzetten en/of verder inrichten van een trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys.

Onderwerpen

  • effectonderzoek (n=1, casestudie, kwalitatief);
  • trajectbenadering;
  • opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel.

Onderdeel van programma

Veilig opgroeien

Geplaatst op

30 juli 2018

Deadline

25 september 2018,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Effectonderzoek opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel (pdf) 554 KB

Doel subsidieoproep

Het doel is de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over hun eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. De resultaten van het onderzoek dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. Opbrengsten dienen professionals zo toe te rusten, dat ze ouders en kinderen beter kunnen helpen.
Daarnaast dienen deelnemende instellingen te worden gestimuleerd om een eigen kwaliteitscyclus (‘meet- en verbeterbeweging’) op te zetten en deze vorm en invulling te geven.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze subsidieoproep is in totaal € 1.000.000 euro beschikbaar. Hiervoor kunnen twee aanvragen worden gehonoreerd. Één voor doelstelling A en één voor doelstelling B. Het maximale bedrag per aanvraag is € 500.000 euro.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?
De aanvrager en projectleider dienen een onafhankelijke positie te hebben ten aanzien van de deelnemende zorginstellingen. De projectleider dient nauw met de zorginstellingen samen te werken. Er dient zowel voor doelstelling A als voor doelstelling B een samenwerkingsverband te worden aangegaan met de deelnemende zorginstellingen en onafhankelijke onderzoekers. Tevens dient er voor de verspreiding en disseminatie van de resultaten tenminste één landelijk kennisinstituut betrokken te zijn. Gezien de grote kwetsbaarheid van de doelgroep en de expertise die door het NJi is opgedaan gedurende voorgaande trajecten, adviseren wij in ieder geval het NJi te betrekken als landelijk kennisinstituut.

Aanvraag indienen

U kunt tot 25 september 2018, 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Effectonderzoek opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel (pdf) 554 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programmasecretaris Jeugd

Telefoonnummer+31 70 349 52 06
E-mailadreskuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website