Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Onderwerpen

  • Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen
  • Duurzaam veiligstellen van slachtoffers
  • Aandacht voor specifieke doelgroepen, waaronder slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld
  • Systeemgerichte aanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als plegers

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2019

Deadline

25 september 2019,
10.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf) 457 KB

Doel subsidieoproep

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis biedt handvatten aan de praktijk om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Binnen de huidige aanpak zijn er weinig beschreven, goed onderbouwde en effectieve interventies die zich specifiek richten op de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen het onderzoeksprogramma kijken we daarom voor het specifieke thema van trauma wat effectieve interventies zijn, met aandacht voor specifieke doelgroepen. Ook is het duurzaam veiligstellen van de slachtoffers een belangrijke uitkomstmaat bij deze onderzoekslijn. Een systeemgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor plegers, is hierbij van belang.

Wat kan worden aangevraagd?

U vraagt subsidie aan voor een onderzoek dat aansluit bij Onderzoekslijn 3: Onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek richt zich op de effectieve behandeling van gezinnen waarin traumaklachten voorkomen en op het duurzaam veiligstellen van slachtoffers. De doelgroepen van het onderzoek zijn slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld, hun gezinsleden, en plegers, die kampen met trauma. Daarnaast gaat de aandacht uit naar specifieke doelgroepen met traumaklachten, zoals slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld.

Randvoorwaarden

De aanvraag dient een plan van aanpak in 2 fasen te bevatten: een uitgewerkt plan van aanpak voor een voorstudie (fase 1), en een (globaler) plan voor fase 2. Na fase 1 is er een go-no-go moment voor fase 2. Het onderzoek dient duidelijk aan te sluiten op de aandachtspunten van de Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider dienen onafhankelijk onderzoekers te zijn. De projectgroep beschikt over ervaring en expertise op het terrein van effectiviteitsonderzoek, systeemgerichte aanpak, (multidisciplinaire) interventies t.b.v. het verkrijgen van veiligheid, behandelen van trauma als gevolg van kindermishandeling en huiselijk geweld of trauma’s van slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld.

Budget

In totaal kan voor deze subsidieoproep maximaal € 450.000,- worden aangevraagd per aanvraag. Voor fase 1 is maximaal € 25.000,- beschikbaar, de looptijd is maximaal 3 maanden. Voor fase 2 is het maximaal beschikbare budget € 425.000,-. De looptijd is maximaal 40 maanden.

Aanvraag indienen

We vragen u voor 9 september uw intentie tot indienen kenbaar te maken via ghnt@zonmw.nl U kunt tot 25 september 2019, 10.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf) 457 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Senior Programmamanager Jeugd

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website