Het doel van deze oproep is het opleveren van kennis over de invloed van de Gezonde School aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. De focus ligt op de aanpak als geheel. ZonMw streeft ernaar 1 onderzoek te honoreren waarbij één of meerdere onderzoeksorganisaties samenwerking zoeken met GGD’en en scholen.

Onderwerpen

  • Evaluatie van de toepassing en uitvoering van Gezonde School in Nederland
  • Effecten van de Gezonde School aanpak op schoolniveau en op leerlingniveau
  • Verklaring(en) van effecten van de Gezonde School aanpak

Onderdeel van programma

Preventie 5: Deelprogramma 1 - Opvoeding en Onderwijs

Geplaatst op

9 januari 2018

Deadline

20 maart 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectonderzoek Gezonde School aanpak (pdf) 99 KB

Bijeenkomst over deze oproep

Op donderdagmiddag 8 februari 2018 organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep ‘Effectonderzoek Gezonde School aanpak’. 

Doel subsidieoproep

Wat is de invloed van de Gezonde School aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen? Financiers en uitvoerders in het werkveld van onderwijs en gezondheid hebben behoefte aan inzicht in wat werkt en welke handvatten werken voor de invulling en uitvoering van Gezonde School. De resultaten van dit onderzoek moeten bijdragen aan het optimaliseren van de Gezonde School aanpak: wat zijn de werkzame elementen en wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren voor een effectieve implementatie die effect heeft op gezondheid. 

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw streeft ernaar 1 onderzoek te honoreren waarbij één of meerdere onderzoeksorganisaties samenwerking zoeken met GGD’en en scholen. Het onderzoek dient zich te richten op alle drie de onderstaande onderzoeksthema’s, waarbij zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs worden meegenomen.

  1. Evalueer de toepassing en uitvoering van Gezonde School in Nederland waarmee inhoud, bereik en haalbaarheid voor scholen en GGD’en in kaart worden gebracht geclusterd naar type(n) aanpak. (WAT gebeurt er en HOE gebeurt het?)
  2. Wat zijn de effecten van de Gezonde School aanpak op schoolniveau en op leerlingniveau?
  3. Wat zijn verklaringen voor het effect gevonden uit onderzoeksthema 2?

Randvoorwaarden

Het projectidee dient zich te richten op alle drie de onderzoeksthema’s en zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs dienen te worden meegenomen.

Wie kan aanvragen?

De projectgroep dient een samenwerkingsverband te zijn tussen één of meerdere onderzoeksorganisaties, meerdere GGD’en en scholen. Een onderzoeksorganisatie met specifieke expertise op dit terrein kan als hoofdaanvrager een projectidee indienen (bijv. een kennisinstelling, universiteit, hogeschool). Samenwerking met scholen en GGD’en is verplicht. We streven naar een goede mix van GGD’en en scholen met verschillende werkwijzen (aansluitend op de lokale/ regionale context) met een mooie spreiding over het land.

Budget

Er is in totaal maximaal €800.000,- beschikbaar voor één onderzoeksproject met een maximale looptijd van 48 maanden. Het benodigde budget onderbouwt u helder en is uitsluitend bedoeld voor de financiering van de uitvoering van het onderzoek. De uitvoering van de Gezonde School aanpak kan niet uit dit budget worden gefinancierd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 maart 2018 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Effectonderzoek Gezonde School aanpak (pdf) 99 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patty Proost of Moniek Willemstein. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website