ZonMw roept onderzoekers op om kansrijke onderzoeksmethoden (door) te ontwikkelen die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de (kosten)effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie. Uiteindelijk doel is om hiermee passend bewijs van (kosten)effectiviteit te kunnen creëren voor gewenste opschaling en/of financieringsmogelijkheden.

Onderwerpen

  • Kansrijke onderzoeksmethoden
  • Innovatieve onderzoeksmethoden
  • Passende bewijsvoering
  • Generieke kennis designprecipes e-health
  • Verbinding onderzoeksculthuur en -methoden

 

 

 

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

15 januari 2020

Deadline

10 maart 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep E-health (pdf) 254 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw wil met deze subsidieoproep de volgende ontwikkelingen stimuleren:

  • (Door)ontwikkeling van kansrijke onderzoeksmethoden die op korte of middellange termijn passend bewijs van (kosten)effectiviteit kunnen geven ten behoeve van gewenste opschaling en/of financieringsmogelijkheden  van werkzame e-health programma’s en toepassingen in het preventieve domein;
  • Beschikbaar en toepasbaar maken van innovatieve onderzoeksmethoden en generieke kennis over designprincipes van e-health – waarin aandacht wordt gegeven aan het betrekken van burgers en bereik van de juiste en kwetsbare groepen – voor onderzoekers en ontwikkelaars van e-health en e-health preventieprogramma’s;
  • Verbinding van onderzoekscultuur en -methoden over verschillende relevante disciplines heen en, waar nodig, daarbuiten – zoals bij het betrekken van e-health ontwikkelaars en eindgebruikers (burgers). 

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidieaanvraag dient voort te bouwen op relevante en voldoende onderbouwde E-health programma’s en toepassingen in het preventieve domein. Voor deze subsidieoproep betreft dit primaire en secundaire preventie: behoud en bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

De onderbouwde E-health programma’s en toepassingen die als basis dienen voor de subsidieaanvraag, dienen in de markt gezet te zijn of worden zonder winstoogmerk, en gefinancierd te zijn door ZonMw of andere financiers in het publieke domein.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers werkzaam op het gebied van sociaal-medische en/of gezondheidswetenschappen kunnen namens de instelling waaraan zij verbonden zijn, een subsidieaanvraag indienen. Zij dienen samen te werken met onderzoekers binnen andere wetenschappelijke disciplines, bijvoorbeeld exacte natuurwetenschappen, economische wetenschappen of sociale en geesteswetenschappen.

Budget

In totaal is er voor deze subsidieronde € 1.000.000 beschikbaar. ZonMw streeft ernaar een mix van korter en langer lopende projecten te financieren. De maximaal aan te vragen looptijd is 2 jaar, het maximaal aan te vragen budget € 160.000. ZonMw streeft ernaar in totaal 7 à 8 projecten te  financieren. Projecten dienen uiterlijk 1 november 2020 te starten. Uw aangevraagd projectbudget is in overeenstemming met de looptijd, omvang en het ambitieniveau van het project.

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 maart 2020, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep E-health (pdf) 254 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jet Goppel. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website