Onderwijsinstellingen kunnen samen met praktijkinstellingen subsidie aanvragen om een innovatief samenwerkingsverband op te zetten in de vorm van een leernetwerk. Leernetwerken zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo's en praktijkinstellingen. Het doel is een regionaal duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk.

Onderwerpen

  • mensen met verward gedrag
  • onderwijs: mbo, hbo, bij- en nascholing
  • interprofessioneel samenwerken
  • scholing
  • praktijk
  • implementatie

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

12 maart 2019

Deadline

21 mei 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Leernetwerken: Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag (pdf) 457 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om regionaal een duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk te realiseren door het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden. Met de subsidie worden nieuwe leernetwerken opgezet of bestaande leernetwerken uitgebreid. Binnen de leernetwerken staat ‘interprofessioneel samenwerken’ tussen het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein centraal.

Leernetwerken zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo's en praktijkinstellingen. Binnen de leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis en expertise wordt vertaald naar structurele toepassing in opleiding en praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderwijsinstellingen kunnen samen met praktijkinstellingen subsidie aanvragen voor het opzetten van nieuwe leernetwerken of uitbreiden van bestaande leernetwerken. De leernetwerken zijn gericht op mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving.

In de leernetwerken komen praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen, studenten en docenten samen, waarbij interprofessionele samenwerking tussen de domeinen centraal staat. Het gaat om bij- en nascholing en/of middelbaar/hoger beroepsonderwijs van (praktijk)professionals die een rol hebben in de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag. De praktijkorganisaties komen uit het zorg-, welzijns-, of veiligheidsdomein.

Randvoorwaarden

Binnen het opzetten van nieuwe of bestaande leernetwerken zijn onderstaande onderdelen extra van belang (deze zijn verwerkt in de beoordelingscriteria):

  1. onderwijs en domein overstijgende samenwerking
  2. cliënten en naasten centraal
  3. borging
  4. monitoring en evaluatie

Wie kan aanvragen?

Een onderwijsinstelling dient als hoofdaanvrager namens het leernetwerk een subsidieaanvraag in. Houd daarbij rekening met de volgende eisen: • in het leernetwerk is tenminste één praktijkinstelling en één onderwijsinstelling opgenomen • in het leernetwerk zijn minimaal 2 domeinen betrokken: zorg, welzijn en/of veiligheid • ervaringsdeskundigen (cliënten en/of naasten) dienen deel uit maken van de projectgroep en integraal onderdeel te zijn van de uitvoering van het project

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project (looptijd maximaal 24 maanden). Cofinanciering is verplicht; het leernetwerk dient minimaal 10% cofinanciering bij te dragen. Deze cofinanciering kan bestaan uit financiële middelen of menskracht. Voor deze subsidieronde is in totaal maximaal € 800.000,- gereserveerd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 mei 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Leernetwerken: Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag (pdf) 457 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kitty de Vries. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Kitty de Vries

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website