GGD’en die werken met registratiesysteem Formatus kunnen subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. Samenwerking met onderzoeksorganisaties (universiteiten, umc’s en hogescholen) die ervaring hebben met onderzoek op het gebied van forensisch (medisch) onderzoek is een vereiste.

Onderwerpen

  • Forensische geneeskunde
  • Onderzoeksdata-infrastructuur
  • FAIR-data

Onderdeel van programma

Forensische Geneeskunde

Geplaatst op

7 juni 2021

Deadline

23 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep (Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur forensische geneeskunde (pdf) 181 KB

Doel subsidieoproep

Het programma Forensische Geneeskunde sluit nauw aan bij de kennisvragen uit de kennisagenda 2019-2024 van het Forensisch Medisch Genootschap. Bij de beantwoording van vragen uit de kennisagenda is ondersteuning door een efficiënte en effectieve onderzoeksdata-infrastructuur essentieel. Een goede data-infrastructuur maakt de omgang met wetenschappelijke data makkelijker. Hierdoor kunnen onderzoekers optimaal gebruik maken van de vele mogelijkheden die data uit bestaande registraties bieden. Daarom is het doel van deze subsidieoproep de (door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. Daarnaast biedt de doorontwikkeling van de onderzoeksdata-infrastructuur ook kansen om de kwaliteit van het forensisch handelen te vergroten.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor de (door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. In afstemming met de relevante (keten)partners en experts op het gebied van onderzoeksdata-infrastructuur wordt uitgewerkt wat de wenselijke onderzoeksdata-infrastructuur omvat. En welke stappen gezet moeten worden om te komen tot deze infrastructuur en de borging ervan, gebruikmakend van de bestaande registraties en systemen. Tussen de relevante partners worden samenwerkings-, proces- en kwaliteitsafspraken gemaakt om de gewenste onderzoeksdata-infrastructuur ten uitvoering te brengen.

Randvoorwaarden

Bij het uitvoeren van het project dient gebruik te worden gemaakt van bestaande kennis en ervaring.

Wie kan aanvragen?

GGD’en die werken met registratiesysteem Formatus kunnen een subsidieaanvraag indienen, waarbij zij samenwerken met onderzoeksorganisaties (universiteiten, UMC’s en hogescholen) die ervaring hebben met het onderzoek op het gebied van de forensisch (medisch) onderzoek. Bij een subsidieaanvraag moet worden samengewerkt met kennisplatforms en instellingen die ervaring hebben met de opbouw van data-infrastructuren.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 150.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 150.000,- worden aangevraagd. Het streven is om 1 project te honoreren. De looptijd van het project is minimaal 12 maanden tot maximaal 24 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 augustus 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep (Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur forensische geneeskunde (pdf) 181 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet of Prya Badrie. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website