In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

Onderwerpen

  • Doelmatigheidsonderzoek
  • Pilotstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Systematische review
  • Meta-analyse

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Geplaatst op

30 november 2020

Deadline

9 februari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

DoelmatigheidsOnderzoek - Voorbereidende studies ronde 1 (pdf) 198 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. Er staan nog relevante vragen open over de haalbaarheid van het beoogde doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het reeds beschikbare bewijs over de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit van de te onderzoeken interventie. Deze vragen kunnen enkel beantwoord worden middels een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, systematische review of meta-analyse.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor een voorbereidende studie die leidt tot een doelmatigheidsonderzoek binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit niet uitvoerbaar of relevant is. In aanmerking voor deze subsidieronde komen de volgende typen voorbereidende studies:

  • Pilotstudie: een kleinschalige versie van de hoofdstudie waarin getest wordt of alle componenten van de studie samen functioneren;
  • Haalbaarheidsstudie: een deelonderzoek dat uitgevoerd wordt vooraf aan de hoofdstudie om te bepalen of de hoofdstudie uitvoerbaar is;
  • Systematische review: een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd;
  • Meta-analyse: hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische technieken om de beschikbare kennis samen te vatten in een enkele kwantitatieve schatting of effect size.

Randvoorwaarden

Uw voorstel past in deze subsidieronde als het valt binnen het kader van het programma DoelmatigheidsOnderzoek en aansluit bij het doel van deze subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht of een zorginstelling worden ingediend.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde € 550.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 100.000,-, mits goed onderbouwd in de begroting. 

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 februari 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

DoelmatigheidsOnderzoek - Voorbereidende studies ronde 1 (pdf) 198 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma DoelmatigheidsOnderzoek: doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl. Zij verbinden u door naar één van de programmamanagers of -secretarissen.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website