Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep voor aanvragen ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerking(sverband) tussen relevante stakeholders.

Onderwerpen

  • Doelmatigheid
  • Effectiviteit en kosten
  • Samenwerking
  • Samenwerkingsverband

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Geplaatst op

29 juli 2020

Deadline

29 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1 (pdf) 202 KB

Doel subsidieoproep

De stimuleringssubsidie heeft binnen het programma ‘DoelmatigheidsOnderzoek’ als doel het realiseren van een aantoonbaar effectievere en duurzamere samenwerking tussen relevante stakeholders op het gebied van onderzoek naar kosten en effectiviteit van niet farmacotherapeutische interventies. Onder interventies verstaan we alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg.

In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerking(sverband) tussen relevante stakeholders, om gezamenlijk een projectidee of een subsidieaanvraag voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek voor te bereiden.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die leiden tot een gezamenlijk uitgewerkt projectidee en/of subsidieaanvraag binnen het programma DoelmatigheidOnderzoek. Hiermee kunnen activiteiten worden gefinancierd die het opzetten of intensiveren van samenwerking stimuleren. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het schrijven van een projectidee of subsidieaanvraag voor de open ronde van het programma DO, het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen of het oprichten van een samenwerkingsverband/netwerk. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die leiden tot een gezamenlijk uitgewerkt projectidee en/of subsidieaanvraag binnen het programma DoelmatigheidOnderzoek. Hiermee kunnen activiteiten worden gefinancierd die het opzetten of intensiveren van samenwerking stimuleren. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het schrijven van een projectidee of subsidieaanvraag voor de open ronde van het programma DO, het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen of het oprichten van een samenwerkingsverband/netwerk. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

Uw aanvraag, met bijbehorende activiteiten, dient aan te sluiten op het doel van het programma DoelmatigheidsOnderzoek: ‘Het stimuleren van kennisontwikkeling over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van interventies.’

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan alleen door, een hoofdaanvrager afkomstig van, een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie) worden ingediend.

Budget

Voor deze subsidieronde is €290.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 september 2020, 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1 (pdf) 202 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Simone van Montfort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website