Dit is een oproep voor projectideeën voor onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). Het programma DoelmatigheidsOnderzoek draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Onderwerpen

 • DoelmatigheidsOnderzoek
 • Interventies
 • Kosteneffectiviteit
 • Onderzoek voor richtlijnontwikkeling
 • Implementatie

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Geplaatst op

12 mei 2021

Deadline

7 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Open Ronde 2023, onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (pdf) 332 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het vergroten van kennis voor de zorgpraktijk over de effectiviteit en kosten van interventies in Nederland.

Wat kan worden aangevraagd?

In aanmerking komt doelmatigheidsonderzoek dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het levert kennis op over de effectiviteit en kosten van niet-farmacotherapeutische interventies;
 • Het gaat om een vergelijking van een interventie ten opzichte van de standaardzorg;
 • Het gaat om vergelijkend onderzoek naar interventies waarvan de veiligheid is aangetoond en de werkzaamheid aannemelijk is gemaakt;
 • Onderzochte interventies behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren;
 • Het onderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband waarbinnen minstens twee niet-universitaire centra participeren die de interventie zelfstandig uitvoeren.

Niet in aanmerking komt onderzoek naar:

 • organisatie van zorg
 • universele, selectieve en geïndiceerde preventie
 • geneesmiddelen

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeks- of zorginstelling worden ingediend.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde minimaal € 7,4 M* beschikbaar. ZonMw financiert van de totale kosten per onderzoeksvoorstel maximaal 90%. Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 800.000,-, mits goed onderbouwd in de begroting.

Looptijd

U dient te overtuigen dat uw project haalbaar is binnen de opgegeven looptijd (met een maximale looptijd van 10 jaar).

Aanvraag indienen

U kunt tot 07-09-2021, 14.00 uur uw projectidee indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Open Ronde 2023, onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies (pdf) 363 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website