Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. Dit is een oproep voor projectideeën voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg).

Onderwerpen

 • Interventies
 • Kosteneffectiviteit
 • Onderzoek voor richtlijnontwikkeling
 • Implementatie

Let op, de herziene versie van de subsidieoproep is 8 augustus 2019 online geplaatst. Hierin is opgenomen dat dat onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en zelfstandige zorgprofessionals als mede-aanvrager kunnen optreden.

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2019 - 2021

Geplaatst op

5 juli 2019

Deadline

12 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Open Ronde 2021, onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies (pdf) 121 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om onderzoek te stimuleren dat de kennis over de kosteneffectiviteit van interventies in Nederland vergroot.

Wat kan worden aangevraagd?

In aanmerking voor deze subsidieronde komt doelmatigheidsonderzoek dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het onderzoek levert kennis op over de kosteneffectiviteit van interventies en richt zich op een weging van effecten en kosten.
 • Op basis van de mate van bewijs voor effectiviteit wordt een driedeling in aandachtsgebieden gemaakt.
 • Het gaat om onderzoek naar interventies die behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren.
 • Het onderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband waarbinnen minstens twee niet-universitaire centra participeren die de interventie zelfstandig uitvoeren.

Randvoorwaarden

Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komt onderzoek naar:

 • organisatie van zorg
 • preventie
 • geneesmiddelen
 • topreferente zorg

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde minimaal € 11,5 M* beschikbaar. Dit budget is als volgt verdeeld over de in deze oproep benoemde aandachtsgebieden:

 1. Eerste effectiviteits- en kostenonderzoek                indicatief budget € 3,5 M
 2. Kosteneffectiviteitsonderzoek                                  indicatief budget € 7,0 M
 3. Kosteneffectiviteitsanalyses                                     indicatief budget € 1,0 M

ZonMw financiert van de totale kosten per onderzoeksvoorstel maximaal 90%.
Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 800.000,-, mits goed onderbouwd in de begroting.

Looptijd

Richtlooptijd is 48 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 12-09-2019, 14.00 uur uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Open Ronde 2021, onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies (pdf) 121 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website