Dit is een extra subsidieoproep van de Open Ronde 2019, gericht op kosteneffectiviteitsanalyses voor interventies waarvan de effectiviteit al is aangetoond. Het kan gaan om modelmatige studies of afgeronde effectiviteitsstudies waarbij de effectiviteit van de interventie is aangetoond en er nog vragen openstaan over de kosten en kosteneffectiviteit.

Onderwerpen

  • Interventies
  • Kosteneffectiviteit
  • Onderzoek voor richtlijnontwikkeling
  • Implementatie

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2019 - 2021

Geplaatst op

14 december 2017

Deadline

6 maart 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Open Ronde 2019, extra oproep voor kosteneffectiviteitsanalyses (pdf) 89 KB

Doel subsidieoproep

Dit is een extra oproep voor subsidieaanvragen van de Open Ronde 2019, specifiek gericht op kosteneffectiviteitsanalyses. Deze extra oproep is opengezet, omdat er minder projectideeën zijn ingediend in het aandachtsgebied ‘Kosteneffectiviteitsanalyses’ in de Open Ronde 2019 dan vooraf verwacht. Via deze oproep wil ZonMw het veld alsnog de gelegenheid geven om relevante subsidieaanvragen binnen dit aandachtsgebied in te dienen.

Let op: deze oproep staat alleen open voor kosteneffectiviteitsanalyses en niet voor eerste effectiviteits- en kostenonderzoek of kosteneffectiviteitsonderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

In aanmerking komen kosteneffectiviteitsanalyses. Het gaat om kosteneffectiviteitsonderzoek, waarbij de effectiviteit van de interventie in eerder onderzoek is aangetoond. Er staan echter nog kosteneffectiviteitsvragen open. Het kan gaan om modelmatige studies of afgeronde effectiviteitsstudies waarbij de effectiviteit van de interventie is aangetoond en er vragen openstaan over de kosten en kosteneffectiviteit.

Daarnaast moet het onderzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het onderzoek levert kennis op over de kosteneffectiviteit van interventies.
  • Het gaat om onderzoek naar interventies die behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg-zorgpakket of daar naar waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren.

Randvoorwaarden

Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komt onderzoek naar:

  • organisatie van zorg
  • preventie
  • geneesmiddelen
  • topreferente zorg

Daarnaast kan een soortgelijke aanvraag die ingediend is in de “Slotronde Zorgevaluatie 30 aandoeningen K&D agenda” niet in deze ronde worden ingediend.

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen door een zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend.

Budget

In deze subsidieronde is maximaal € 827.500 beschikbaar. Indien budget uit het aandachtsgebied 3 ‘Kosteneffectiviteitsanalyses’ van de 'Open Ronde 19 – Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies’ niet wordt uitgezet, dan kan het totaal beschikbaar bedrag voor deze extra subsidieoproep mogelijk worden verhoogd tot een maximum van € 1,0 M.

ZonMw financiert van de totale kosten per onderzoeksvoorstel maximaal 90%. Het richtbedrag wat aangevraagd kan worden is € 150.000,- met een limiet van € 600.000,-, mits goed onderbouwd.

Looptijd

Richtlooptijd is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 06-03-2018, 14:00u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Open Ronde 2019, extra oproep voor kosteneffectiviteitsanalyses (pdf) 89 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'Veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website