Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren. Pijler 2 is bestemd voor relevante specifieke onderzoeks- en beleidsvragen geïnitieerd vanuit het ministerie van VWS.

Onderwerpen

  • DNA-screening
  • reproductieve autonomie
  • gezondheidswinst
  • ethiek onderzoek

Onderdeel van programma

Ethiek en Gezondheid 3

Geplaatst op

15 november 2021

Deadline

22 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep “DNA-screening; onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid, voorwaarden en rol van de overheid” (pdf) 289 KB

Doel subsidieoproep

Onder welke voorwaarden is de inzet van DNA-screening (zowel publiek als commercieel) ter bevordering van de gezondheidswinst of het vergroten van de reproductieve autonomie, moreel aanvaardbaar en wat zou daarin de rol van de overheid kunnen zijn? In de oproeptekst staan een aantal relevante onderzoeksvragen die onderzocht moeten worden.

Het onderzoek dient te leiden tot een verdieping van de discussies over de voorwaarden waaronder WGS en WES moreel verantwoord ingezet kunnen worden (publiek en commercieel). Hierbij kan gedacht worden aan aanbevelingen over afwegingen die meegewogen moeten worden in de besluitvorming en aan afwegingen over waar de overheid verantwoordelijkheid voor zou kunnen nemen en waarvoor niet. Zo is het mogelijk te adviseren over eventuele aanvullingen op de criteria van Wilson en Jungner voor complexe DNA-technieken. De criteria van Wilson en Jungner dienen gezien te worden als uitgangspunt en hoeven niet te worden herzien. Ook is het niet de bedoeling het huidige aanbod aan bevolkingsonderzoeken en screeningen te evalueren.

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij toekomstige beleidsvorming rondom de bevolkingsonderzoeken en screeningen.

Wat kan worden aangevraagd?

Gedacht wordt aan een onderzoek op basis van een literatuurstudie en een ethische analyse. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om in dit stadium al bindende beleidsadviezen te formuleren.

Hiernaast dient er een eindproduct te worden opgeleverd. Dit is een heldere rapportage over de bevindingen uit het onderzoek naar bovenstaande onderzoeksvragen en een advies gebaseerd op deze bevindingen waarin de hoofdvraag wordt beantwoord.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisatie(s) in de zin van het EU staatssteunrecht kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie. Vereist is dat de Nederlandse onderzoeksorganisatie als hoofdaanvrager fungeert.

Budget

Voor dit onderzoek is maximaal € 100.000,- beschikbaar. Er zal één aanvraag worden toegekend. De beoogde projectduur is maximaal 12 maanden.

Zie voor overige randvoorwaarden de subsidieoproep.

Aanvraag indienen

U kunt tot 22 februari 2022; 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep “DNA-screening; onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid, voorwaarden en rol van de overheid” (pdf) 289 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Sander of Riëtte van Spanje Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website