Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma’s of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dienen de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid te ondersteunen en verbeteren.

Onderwerpen

  • Ethiek
  • digitalisering
  • Zorg
  • gezamenlijke besluitvorming

Onderdeel van programma

Ethiek en Gezondheid 3

Geplaatst op

1 november 2021

Deadline

15 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Digitalisering in de zorg: ethische dilemma’s rondom ‘clinical decision support systems’ (pdf) 295 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op de ethische, juridische en professionele vraagstukken en dilemma’s rondom de invloed van clinical decision support systems op de relatie tussen arts en patiënt, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijke besluitvorming.

In de oproeptekst staan een aantal relevante onderzoeksvragen die onderzocht moeten worden. Hiernaast dient op basis van een normatief ethische analyse een eindproduct ontwikkeld te worden dat aansluit bij de wensen, eisen en verwachtingen van de eindgebruiker. Dit eindproduct moet hen in staat stellen op een verantwoorde manier om te gaan met de ervaren ethische vraagstukken of dilemma’s en zo hun werkpraktijk en/of het beleid te kunnen verbeteren.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is bestemd voor onderzoek naar ethische, juridische en professionele vraagstukken en dilemma’s rondom de invloed van clinical decision support systems op de relatie tussen arts en patiënt, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijke besluitvorming.

Randvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor honorering dient de aanvraag minimaal van goede kwaliteit en relevant te zijn.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisatie(s) in de zin van het EU staatssteunrecht kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie. Vereist is dat de Nederlandse onderzoeksorganisatie als hoofdaanvrager fungeert. Daarnaast is deelname van partij(en), zoals omschreven in de oproeptekst onder verplicht. De projectgroep beschikt over een voldoende interdisciplinaire benadering. Er is voldoende kennis en ervaring met gezondheidsrecht, gezondheidsethiek, gezamenlijke besluitvorming en digitalisering in de zorg. Daarnaast is deelname van belanghebbenden vanaf het begin (dat wil zeggen het schrijven van de aanvraag) verplicht. Samenwerking tussen hogeschool en universiteit wordt aangemoedigd.

Budget

Voor deze ronde is maximaal € 200.000 beschikbaar. Er zal maximaal één onderzoeksproject toegekend worden. De looptijd is maximaal 2 jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 februari 2022, 14.00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Digitalisering in de zorg: ethische dilemma’s rondom ‘clinical decision support systems’ (pdf) 295 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Sander of Riëtte van Spanje. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website