Het doel van deze subsidieoproep is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. Het gaat hierbij om onderzoekers met een promotiedatum van maximaal vijf jaar geleden.

Onderwerpen

  • Dementie
  • Alzheimer
  • Fellowships
  • Innovatief onderzoek
  • Persoonsgebonden subsidie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Dementie

Geplaatst op

22 februari 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Dementie Fellowships 2023 (pdf) 335 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om met behulp van persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën te stimuleren om bij te kunnen dragen aan het voorkomen en behandelen van dementie en aan een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Het gaat om (onderzoeks-)voorstellen met grote (potentiële) wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact die in potentie meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige Nederlandse dementiezorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Projectaanvragen dienen te worden ingediend binnen één (of meerdere) van de onderzoeksthema’s van het Onderzoeksprogramma Dementie:

  • WP1: Fundamenteel onderzoek
  • WP2a: Risicoreductie – leefstijl
  • WP2b: Risicoreductie – leven met dementie
  • WP3: Diagnostiek (en prognostiek)
  • WP5: Jonge mensen met dementie

Een inhoudelijke beschrijving van deze thema’s is te vinden in de programmatekst van het Onderzoeksprogramma Dementie

Kandidaten die een aanvraag willen indienen kunnen dit tot maximaal vijf jaar na hun promotie doen, gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van de subsidieronde (18 april 2023).

Randvoorwaarden

De fellowship is nadrukkelijk niet bedoeld voor de reeds gevestigde groepsleider, blijkend uit verkregen grote onderzoeksubsidies als principal investigator (PI).
Raadpleeg de oproeptekst voor een volledig overzicht van de randvoorwaarden.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieronde staat open voor wetenschappers die reeds onderzoek doen naar dementie óf die juist vanuit een ander discipline komen en hun focus willen verleggen naar dementieonderzoek.  

Budget

Het bij ZonMw aan te vragen subsidiebedrag bedraagt maximaal €300.000,- (incl. BTW) per projectaanvraag. Voor deze subsidieronde is €1.500.000,- beschikbaar. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 april 2023 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Dementie Fellowships 2023 NL (pdf)

Dementia Fellowships 2023 call text EN (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gabriëlle Lijten of Abida Durrani. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Gabriëlle Lijten

Programmasecretaris

070-4492248
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website