In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen.

Onderwerpen

  • Visuele beperking
  • Gesloten ronde (alleen erkende ZG-instellingen), 1 jaar
  • Inclusieve samenleving
  • Kwaliteit van leven

Onderdeel van programma

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Geplaatst op

31 augustus 2021

Deadline

26 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar (pdf) 425 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het laten ontwikkelen van nieuwe kennis over de zorg voor, ondersteuning van en deelname aan de samenleving door mensen met een zintuiglijke beperking en die kennis te vertalen naar de praktijk. De ambitie van deze oproep is dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor mensen met een visuele beperking, hun naasten en/of de deelname aan de samenleving. De kennisontwikkeling vloeit voort uit de vragen van mensen met een visuele beperking en hun persoonlijke en professionele netwerk, hun deelname aan de samenleving en de kwaliteit van leven van de doelgroep in zijn totaliteit.

Wat kan worden aangevraagd?

  • De aanvraag moet passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan.
  • Het onderzoek draagt mede bij aan de inclusie van mensen met een zintuiglijke beperking in de zin van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • Bij het formuleren van de onderzoeksvraag is de behoefte van mensen met een visuele beperking leidend.
  • Het gaat om praktijkgericht onderzoek.
  • Het onderzoek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande kennis en/of praktijk.

Randvoorwaarden

Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Wie kan aanvragen?

1. De hoofdaanvrager is werkzaam bij een organisatie die een erkenning heeft onder de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. Het gaat in deze oproep om de volgende instellingen: Koninklijke Visio en Bartiméus.
2. De bestuurlijk verantwoordelijke moet bij dezelfde organisatie werkzaam zijn als de hoofdaanvrager. In het geval van honorering wordt de subsidie overgemaakt naar deze organisatie. Deze partij is verantwoordelijk voor financiële onderverdeling naar de samenwerkingspartners.

Budget

In totaal is voor deze subsidieronde € 150.000 beschikbaar. Voor de onderzoeksprojecten van een duur van 1 jaar wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Zodoende kunnen er maximaal 3 projecten gehonoreerd worden in deze ronde.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 oktober 2021, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar (pdf) 425 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rozemarijn Beemster. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website