In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina op de website.

Onderwerpen

  • Visuele beperking
  • Gesloten ronde (alleen erkende ZG-instellingen)
  • 1 jaar
  • Inclusieve samenleving
  • Kwaliteit van leven

Onderdeel van programma

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Geplaatst op

19 mei 2022

Deadline

2 augustus 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar (docx) 628 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is kennisontwikkeling en de toepassing van deze kennis in de praktijk. Deze kennis gaat over de zorg en ondersteuning van mensen met een visuele beperking en over hoe zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

De kennisvragen die worden onderzocht komen van mensen met een visuele beperking en hun persoonlijke en professionele netwerk. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over hun deelname aan de samenleving en de kwaliteit van leven van de doelgroep in zijn totaliteit.

 

Wat kan worden aangevraagd?

  • De aanvraag moet passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan.
  • Het onderzoek draagt mede bij aan de inclusie van mensen met een zintuiglijke beperking, in de zin van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • Bij het formuleren van de onderzoeksvraag is de behoefte van mensen met een visuele beperking leidend.
  • Het gaat om praktijkgericht onderzoek.
  • Het onderzoek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande kennis en/of praktijk.

Randvoorwaarden

Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Wie kan aanvragen?

•    Erkende expertiseorganisatie(s), zoals: Koninklijke Visio, Bartiméus.
•    Nederlandse onderzoeksorganisatie(s) in de zin van het EU staatssteunrecht.
•    Andere organisaties zoals doelgroep vertegenwoordigende organisaties.

De hoofdaanvrager vraagt de subsidie aan. De hoofdaanvrager is een persoon die werkzaam is voor een erkende expertiseorganisatie. De bestuurlijk verantwoordelijke is bij dezelfde organisatie werkzaam als de hoofdaanvrager. Bij subsidieverlening maken wij de subsidie over naar deze organisatie. Deze partij is verantwoordelijk voor financiële onderverdeling naar de samenwerkingspartners.

Budget

In totaal is voor deze subsidieronde € 100.000 beschikbaar. Voor de onderzoeksprojecten van een duur van 1 jaar wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 augustus 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Leonie van den Herik of Rozemarijn Beemster. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website