Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband.

Onderwerpen

  • Auditieve beperking
  • Communicatieve beperking
  • Open ronde, 1 jaar
  • Inclusieve samenleving
  • Kwaliteit van leven

Onderdeel van programma

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Geplaatst op

31 augustus 2021

Deadline

26 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 1 jaar (pdf) 426 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het laten ontwikkelen van nieuwe kennis over de zorg voor, ondersteuning van en deelname aan de samenleving door mensen met een zintuiglijke beperking en die kennis te vertalen naar de praktijk. De ambitie van deze oproep is dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, hun naasten en/of de deelname aan de samenleving. De kennisontwikkeling vloeit voort uit de vragen van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun persoonlijke en professionele netwerk, hun deelname aan de samenleving en de kwaliteit van leven van de doelgroep in zijn totaliteit.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Het onderzoek draagt mede bij aan de inclusie van mensen met een zintuiglijke beperking in de zin van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • Bij het formuleren van de onderzoeksvraag is de behoefte van mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking leidend.
  • Het gaat om praktijkgericht onderzoek.
  • Het onderzoek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande kennis en/of praktijk.

Randvoorwaarden

Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Wie kan aanvragen?

1. De aanvrager gaat een samenwerking aan met een organisatie die een erkenning heeft onder de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten en minimaal één onderzoeksinstelling. Het gaat in deze oproep om de volgende erkende ZG-instellingen: Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).
2. De hoofdaanvrager is werkzaam bij een onderzoeksinstelling. Uit de projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is.
3. De bestuurlijk verantwoordelijke moet bij dezelfde organisatie werkzaam zijn als de hoofdaanvrager. In het geval van honorering wordt de subsidie overgemaakt naar deze organisatie. Deze partij is verantwoordelijk voor financiële onderverdeling naar de samenwerkingspartners.

Budget

In totaal is voor deze subsidieronde € 100.000 beschikbaar. Voor de onderzoeksprojecten van een duur van 1 jaar wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld. Zodoende kunnen er maximaal 2 projecten gehonoreerd worden in deze ronde.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 oktober 2021, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 1 jaar (pdf) 426 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rozemarijn Beemster. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website