De inzet van (slimme) technologie moet clubs ondersteunen in het (vroegtijdig) signaleren en het beter registreren van beeld en geluid van mogelijke racistische en/of discriminerende uitingen in voetbalstadions. Hierdoor wordt het mogelijk om (sneller) te handelen (live of retrospectief) wanneer supporters zich mogelijk schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

Onderwerpen

  • Positieve sportcultuur
  • Topsport die inspireert
  • Technologie

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

14 september 2021

Deadline

8 november 2021,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep De inzet van (slimme) technologie in voetbalstadions voor de aanpak van racisme en discriminatie (pdf) 279 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep stimuleert de (door)ontwikkeling van bestaande technologie die het mogelijk moet maken om racistische en/of discriminerende uitingen door personen in stadions beter te signaleren en te registreren. De technologie moet het mogelijk maken om in groepen én op individueel niveau beeld en geluid vast te leggen op het moment dat deze uitingen plaats vinden. Tegelijkertijd is deze subsidieoproep ook bedoeld om in een realistische setting (stadion) te onderzoeken wat de stappen zijn die moeten worden gezet door de betrokkenen (club, stadionuitbater, gemeente, politie, en Openbaar Ministerie) op het moment dat deze uitingen worden gesignaleerd en te ervaren op welke wijze de technologie hierin kan ondersteunen. Deze onderzoeksfase moet leiden tot een protocol waarin vastgelegd wordt wanneer er door wie en op welke wijze wordt gehandeld. De ontwikkeling van dergelijke technologie moet er toe leiden dat toeschouwers, spelers, wedstrijdleiding en alle andere betrokkenen tijdens een wedstrijd een positieve stadionbelevenis ervaren, waarin de privacy voor álle toeschouwers is geborgd en discriminatie en/of racisme geen kans meer krijgt om tot uiting te komen.

Wat kan worden aangevraagd?

De middelen die worden aangevraagd zijn bedoeld voor de uitvoering van twee onderdelen:

  • De (door)ontwikkeling van de technologie die bijdraagt aan 1. Het signaleren en registreren van mogelijk racistische en/of discriminerende uitingen 2. Eventueel gecombineerd met slimme technologie die signalering en registrering gerichter laat plaatsvinden en 3. Eventueel in combinatie met pre-registratie technologie ter ondersteuning van de handmatige identificatie van personen. En de validatie van deze technologie(n) in een realistische setting.
  • Onderzoek doen naar werking, impact en organisatorische haalbaarheid van de technologie in een stadionomgeving met relevante stakeholders, zoals de club, stadionhouder, politie en Openbaar Ministerie (Wat gebeurt er bij signalering: Wanneer, door wie en op welke manier wordt er gehandeld?).

Randvoorwaarden

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium van ondernemingen, waarbij een (technologie)bedrijf optreedt als hoofdaanvrager.

Samenstelling consortium

Uitsluitend consortia die bestaan uit de volgende categorieën ondernemingen kunnen een subsidieaanvraag indienen:

  • Bedrijf: minimaal 1 (technologie)bedrijf is onderdeel van het consortium.
  • Sportorganisatie(s): minimaal 1 Betaald Voetbal Organisatie (BVO) is onderdeel van het consortium. Het betrekken van meerdere BVO’s is een pré. Indien de BVO niet de eigenaar van het stadion is, dan is ook de stadioneigenaar bij het consortium betrokken.
  • Het toevoegen van een onderzoeksorganisatie aan het consortium is een pré, maar niet verplicht.

De volgende maatschappelijke organisaties hoeven niet verplicht opgenomen te worden in het consortium als aanvrager, maar worden wel als projectpartner betrokken:

  • De plaatselijke veiligheidsdriehoek (gemeente, politie, OM). Betrokkenheid is van belang om de (technologische) functionaliteit van de te ontwikkelen producten continu te kunnen toetsen, maar ook om (organisatorische) ervaring op te doen met de ontwikkelde technologie.
  • Een supportersvereniging. Het betrekken van supporters is van belang om tijdens het project het maatschappelijk draagvlak te monitoren.

Budget

In totaal is er voor deze oproep € 1.200.000 beschikbaar. Per project kan er maximaal € 400.000 worden aangevraagd. De looptijd van de projecten is maximaal 12 maanden. De projecten dienen uiterlijk 1 januari 2022 te starten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 8-11-2021 om 12.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep De inzet van (slimme) technologie in voetbalstadions voor de aanpak van racisme en discriminatie (pdf) 279 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Floor Waardenburg, Niels Reijgersberg of Paul van der Kolk. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website