Onderzoeksorganisaties en/of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die ervaring hebben met (de-)implementatie van zorghandelingen, kunnen subsidie aanvragen om bestaande de-implementatie methodieken en bijbehorende materialen toe te passen, te evalueren en aan te passen zodat deze geschikt zijn voor de-implementatie in de wijkverpleging.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen
  • Verzorgenden
  • De-implementatie
  • Beter laten
  • Kwaliteitsstandaarden

Onderdeel van programma

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging

Geplaatst op

6 oktober 2020

Deadline

15 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

De-implementatie onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging (pdf) 232 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om op basis van bestaande kennis uit richtlijnen en onderzoek onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging te verminderen, waardoor cliënten niet onnodig worden belast, geen onnodige risico’s worden genomen en kosten worden bespaard. Dit gebeurt door bestaande de-implementatie methodieken en bijbehorende materialen toe te passen, te evalueren en aan te passen.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidie aanvragen voor het toepassen, evalueren en aanpassen van bestaande
de-implementatie methodieken en bijbehorende materialen. De resultaten van projecten dragen bij aan het werken volgens richtlijnen en aan de kwaliteit van zorg in de wijkverpleging. De ontwikkeling van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden vindt plaats in samenwerking met andere disciplines (multidisciplinair), conform de eisen van het Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Onderzoeksorganisaties (waaronder universiteiten, hogescholen (lectoraten), mbo-opleidingen (practoraten)) en/of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die aantoonbaar ervaring hebben met (de-)implementeren van (onnodige) zorghandelingen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Daarbij is ervaring in de praktijk van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en kennis van de wijkverpleging een voorwaarde.

Budget

Er is ongeveer € 1 miljoen beschikbaar voor 2-4 subsidieaanvragen. Het aan te vragen bedrag is maximaal € 400.000,- per subsidieaanvraag, inclusief BTW, met een looptijd van 18 maanden tot maximaal 30 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 december 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

De-implementatie onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging (pdf) 232 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Odile Baijer of Denise Temmink. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website