Create2Solve is een oproep binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. De call ondersteunt de ontwikkeling van diervrije innovaties met hoge impact die leiden tot verkoopbare methoden, modellen en/of diensten (of een combinatie van strategieën). Deze innovaties zullen de menselijke gezondheid, kwaliteit en relevantie van het onderzoek verbeteren.

Onderwerpen

  • De farmaceutische, medische, chemische, cosmetische en voedingsindustrieën zijn steeds vaker op zoek zijn naar oplossingen om bijvoorbeeld hun voorspelling van de klinische werkzaamheid en/of risico- en veiligheidsbeoordelingen zonder het gebruik van dieren te verbeteren, maar momenteel zijn de oplossingen nog onvoldoende.
  • De maatschappelijke vraag naar dierproeven neemt toe en er is behoefte aan nieuwe innovaties om de menselijke gezondheid te verbeteren.

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

1 maart 2019

Deadline

29 april 2019,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Create2Solve- Request for Challenges (pdf) 310 KB

Doel subsidieoproep

Innovaties zonder dieren kunnen een rol spelen bij de verdere verbetering van de menselijke gezondheid, de kwaliteit en de relevantie van onderzoek en bedrijfsprocessen. Create2Solve biedt de mogelijkheid aan de industrie om betrokken te raken bij en toegang te krijgen tot relevante modellen en diensten voor zeer specifieke vragen, zonder het gebruik van dieren. De onderzoeksinstellingen en MKB hebben de mogelijkheid om innovatieve diervrije oplossingen te creëren voor concrete uitdagingen met inzet en feedback van de potentiële eindgebruiker(s).

Wat kan worden aangevraagd?

Waarop worden de Challenges geselecteerd?

  • Relevantie en geschiktheid van de ‘Challenge’ voor het Request for Challenges- Create2Solve call;
  • De impact die de ‘Challenge’ kan hebben op de vermindering van dierproeven, zodra de ‘Challenge’ is opgelost;
  • De impact die de ‘Challenge’ kan hebben op industriële processen in het algemeen. Daarom zijn uitdagingen die bedrijfs- en/of gebiedsoverschrijdend zijn vereist.

Randvoorwaarden

Wie komt in aanmerking om een ‘Challenge’ in te dienen?

  • De industrie of een brancheorganisatie op het gebied van farmaceutica/medische technologie, chemie, cosmetica en voeding op zoek naar een diervrije benadering van een momenteel diergerichte aanpak.
  • De uitdaging moet grensoverschrijdende hindernissen vormen binnen minstens één van de domeinen farmaceutica, medische technologie, chemie, cosmetica of voedingsindustrie;
  • De uitdaging moet gericht zijn op een innovatie zonder dieren. Dierproeven of dierlijk materiaal zijn niet toegestaan. Het gebruik van bestaande diergegevens is toegestaan.
  • Om in aanmerking te komen voor het indienen van een uitdaging moet het bedrijf of de brancheorganisatie een kantoor in Nederland hebben.

Let op: Het is aan te bevelen dat geïnteresseerde bedrijven deelnemen aan de Create2Solve informatie en matchmaking bijeenkomst op 7 maart 2019 in Utrecht, in de ochtend van de ZonMw LSH PPS dag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica van Oort.

Aanvraag indienen

Dien een ‘Challenge’ in door het Challenge-aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar MKMD@zonmw.nl vóór 23 april 17:00 uur. ‘Challenges’ die na de deadline worden ontvangen, worden niet meegenomen in het proces.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Request for Challenges- Create2Solve (pdf) 310 KB

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dr. Erica van Oort.

Dummyfoto van een vrouw

Dr. Erica van Oort

Senior programma manager

Telefoonnummer+31 70 349 5326
E-mailadrese.oort@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website