In de oproep Create2Solve staan twee vragen (Challenges) naar proefdiervrije innovaties van de chemische- en voedingsindustrie centraal. Met Create2Solve ondersteunt ZonMw de ontwikkeling van impactvolle, proefdiervrije innovaties die moeten leiden tot verkoopbare methoden, modellen en/of diensten.

Onderwerpen

Let op, de herziene versie van de subsidieoproep voor Create2Solve is vandaag online gegaan. De aanpassing betreft de (lagere) maximale eigen bijdrage voor het MKB.

  • Meer Kennis met Minder Dieren-Create2Solve Challenges
  • Proefdiervrije modellen voor chemische- en voedingsindustrie
  • In deze subsidieoproep wordt gebruik gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)
  • Publiek-privaat samenwerkingsverband (AGVV)
  • Onderzoeksorganisaties en KMO’s

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

8 juli 2019

Deadline

26 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Create2Solve – proof of concept projecten – Challenge 1 & Challenge 2 (fase1) (pdf) 272 KB

Doel subsidieoproep

Oplossingen creëren voor twee Challenges uit de chemische- en voedingsindustrie.
Deze Create2Solve oproep biedt onder de voorwaarden van de AGVV kansen voor meerdere partijen: i) de industrie levert voor de oproep een zeer specifiek en reëel industrieel vraagstuk waardoor zij, maar ook andere partijen, toegang krijgen tot relevante modellen zonder gebruik van dieren. ii) Onderzoeksorganisaties en de Kleine- of Middelgrote onderneming (KMO’s) krijgen de mogelijkheid om met inzet en feedback van de potentiële eindgebruiker(s) innovatieve, proefdiervrije oplossingen te creëren voor heel concrete uitdagingen. KMO’s kunnen -gebonden aan strikte voorwaarden- mogelijk in aanmerking komen voor een deel van de aangevraagde projectfinanciering.

Wat kan worden aangevraagd?

‘Proof of concept’ projecten (maximaal €100.000,-; looptijd maximaal 7 maanden) gericht op een oplossing voor één van twee onderstaande Challenges:

Challenge 1: ‘Better in-vitro Dosing (BID): Framework and technology development for improving the quality of in vitro data’.
Indiener: Shell International B.V, Shell Health, SABIC & LyondellBasell

Challenge 2: ‘Need for human mini-brains as screening tools to assess efficacy of pharmacological or nutritional agents for neurological disorders characterized by white matter issues’.
Indiener: Danone Nutricia Research, Utrecht & Charles River Nederland B.V., Leiden en Groningen.

Zie Subsidiepoproep voor de volledige beschrijving van de Challenges. Het totaal budget voor deze oproep is € 800.000,- waarvan Stichting Proefdiervrij € 200.000,- financiert.

Randvoorwaarden

Er is voor nationale publiek-private consortia de mogelijkheid tot het indienen van een ‘proof of concept’ project dat een proefdiervrije oplossing kan bieden voor één van deze twee specifieke Challenges. De methodologie dient gebaseerd te zijn op menselijk materiaal, weefsel, cellijnen of humane data. Er worden meerdere ‘proof of concept’ projecten per Challenge gehonoreerd.

Wie kan aanvragen?

Deze oproep is open voor consortia waarbij sprake is van daadwerkelijke samenwerkingen die zijn samengesteld uit minimaal één in Nederland gevestigde Onderzoeksorganisatie en één partij die kwalificeert als een KMO en die minimaal een dochter Onderneming of een vaste inrichting in Nederland heeft.

Voor de volledige en specifieke subsidievoorwaarden van deze oproep en ontvankelijkheid binnen de AGVV verwijzen we naar de Subsidieoproep.

Rectificatie: Door een tekstuele fout in de tabel voor kleine ondernemingen op pagina 8 in de subsidieoproep is de eigen bijdrage in de tabel onder industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling verkeerd weergegeven. De eigen bijdrage voor industrieel onderzoek is niet 15% maar 10%. De eigen bijdrage voor experimentele ontwikkeling is niet 40% maar 30%.

Aanvraag indienen

U kan tot donderdag 26 september 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Create2Solve – proof of concept projecten – Challenge 1 & Challenge 2 (fase1) (pdf) 272 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dr. Erica van Oort (senior programmamanager) of Klaske Bos (programmasecretaris). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Dr. Erica van Oort

Senior programmamanager

+31 70 349 53 26
oort@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris

+31 70 349 50 80
kbos@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website