De subsidie is bestemd voor kortlopend (actie)-onderzoek uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijke organisaties (onderzoekers) en ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen of (lokale) overheden. De wetenschappelijke organisatie dient de aanvraag namens het samenwerkingsverband in te dienen.

Onderwerpen

Deze subsidieoproep richt zich op de drie aandachtsgebieden van het programma COVID-19, namelijk : Voorspellende diagnostiek en behandeling, Zorg en preventie en Maatschappelijke dynamiek

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

7 mei 2020

Deadline

25 mei 2020,
19.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep COVID-19: Wetenschap voor de praktijk (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

Organisaties zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden, openbaar vervoer worden voor praktische vragen en problemen gesteld als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen oplossingen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische vragen helpen beantwoorden en problemen kunnen verlichten.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd voor inzet van wetenschappelijke expertise, dataverzameling en -bewerking, testen en experimenteren of benodigde diensten van derden. Personele kosten van de (maatschappelijke) onderneming en (lokale) overheid, of kosten van reguliere bedrijfsprocessen of zorg zijn niet subsidiabel.

Randvoorwaarden

Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie.

Wie kan aanvragen?

Wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks – en kennisinstituten), UMC’s in een samenwerkingsverband met bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen, patiënten- en cliëntenorganisaties etc.

Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.

Budget

Voor deze subsidieoproep is € 1.350.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 25.000,-. De maximale duur van de projecten is 6 maanden

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 25 mei 2020 19:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep COVID-19: Wetenschap voor de praktijk (pdf) 1 MB

Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

  • Bekijk veelgestelde vragen over deze subsidieoproep

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u bij voorkeur uw vraag doorgeven aan covid19@zonmw.nl. Vermeld het aandachtsgebied. Wij beantwoorden uw vraag dan via de mail of nemen telefonisch contact met u op.

 

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website