Deze subsidieoproep richt zich op het derde aandachtsgebieden van het programma COVID-19, namelijk 3. Maatschappelijke dynamiek.

Onderwerpen

  • effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis,
  • veerkracht van de samenleving en
  • economische veerkracht.

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

6 mei 2020

Deadline

25 mei 2020,
19.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 3 projectidee fase (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

Het programma heeft drie centrale doelstellingen:

  • Bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen.
  • Nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën; kennis genereren over diagnostiek, behandeling, herstel en preventie van COVID-19 en gerelateerde ziektes; en logistiek en aanvoerlijnen van benodigde materialen en apparatuur, data-vergaring/analyse, modellering en technische mogelijkheden om ontwikkeling van de pandemie te volgen en te voorspellen.
  • Kennis genereren over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.

Wat kan worden aangevraagd?

Projectideeën in het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek.
Dit aandachtsgebied richt zich op het genereren van kennis over de maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Wat is de impact daarvan op (aspecten van) de brede Nederlandse en mondiale samenleving? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Welke herstartscenario’s kunnen succesvol zijn na een kortere of langere periode van economische en sociale ontwrichting? Maar ook: welke positieve effecten heeft de crisis? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

Randvoorwaarden

Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie.

Wie kan aanvragen?

In Nederland gevestigde universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, Umc’s, niet academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties kunnen een projectidee indienen.

Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal €6.500.000,- beschikbaar. Aanvragers kunnen maximaal €500.000,- per project aanvragen. Dit geldt voor onderzoeksvoorstellen die uitgevoerd worden door een consortium van meerdere partijen. Een consortium agreement is dan verplicht. Individuele organisaties die hun project willen uitvoeren zonder samenwerkingspartners mogen maximaal €200.000,- aanvragen. De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden.

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Aanvraag indienen

U kunt tot 25 mei 2020 19:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 3 projectidee fase (pdf) 1 MB

Subsidie aanvragen

Veelgestelde vragen

  • Bekijk veelgestelde vragen over deze subsidieoproep

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u bij voorkeur uw vraag doorgeven aan covid19@zonmw.nl. Vermeld het aandachtsgebied en thema. Wij beantwoorden uw vraag dan via de mail of nemen telefonisch contact met u op.

 

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website