Deze subsidieoproep richt zich op 2 van de 3 aandachtsgebieden van het programma COVID-19, namelijk 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling en 2. Zorg en preventie. Voor aandachtsgebied 3 volgt binnenkort een andere oproep.

Onderwerpen

  • Aandachtsgebied 1 heeft 4 thema’s: Behandeling; Diagnostiek van besmetting; Risicoanalyse en prognostiek; Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese
  • Aandachtsgebied 2 heeft 3 thema’s: Organisatie van zorg en preventie, Zorg en preventie voor kwetsbare burgers; Transmissie en epidemiologie

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

1 mei 2020

Deadline

14 mei 2020,
15.30 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep COVID-19 bottom-up aandachtsgebied 1 & 2 (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

Het programma heeft drie centrale doelstellingen:

  • Bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen.
  • Nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën; kennis genereren over diagnostiek, behandeling, herstel en preventie van COVID-19 en gerelateerde ziektes; en logistiek en aanvoerlijnen van benodigde materialen en apparatuur, data-vergaring/analyse, modellering en technische mogelijkheden om ontwikkeling van de pandemie te volgen en te voorspellen.
  • Kennis genereren over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.

Wat kan worden aangevraagd?

Projectideeën in beide aandachtsgebieden.

Het doel van aandachtsgebied 1 is het opleveren van kennis voor de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Het doel van aandachtsgebied 2 is om urgent onderzoek binnen de drie thema’s direct mogelijk te maken. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling van epidemiologische modellen en inventarisaties.

Randvoorwaarden

Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie. Er zijn eisen met betrekking tot open science, FAIR data en open access publiceren.

Wie kan aanvragen?

In Nederland gevestigde Universitair medische centra, niet-academische ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties.  

Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal maximaal € 15.000.000 beschikbaar, waarvan €8.500.000 voor aandachtsgebied 1 en €6.500.000 voor aandachtsgebied 2. Per project is maximaal €500.000 beschikbaar. De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden.

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 mei 2020 - 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Vanwege technische problemen is besloten de deadline te verlengen tot 15.30 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Hieronder vindt u 2 links. Let op kies het juiste aandachtsgebied.

Subsidieoproep COVID-19 bottom-up aandachtsgebied 1 & 2 (pdf) 1 MB

INDIENEN: AANDACHTSGEBIED 1 (VOORSPELLENDE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING)

Indienen: aandachtsgebied 2 (Zorg en Preventie)

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u bij voorkeur uw vraag doorgeven aan covid19@zonmw.nl. Vermeld het aandachtsgebied en thema. Wij beantwoorden uw vraag dan via de mail of nemen telefonisch contact met u op.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website