Het doel van het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) is het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen aan de hand van Citizen Science voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg.

Onderwerpen

  • Burgerwetenschap
  • Gezondheid en zorg
  • Co-creatie
  • Positieve gezondheid
  • Publiek-private samenwerking

Onderdeel van programma

Citizen Science voor Gezondheid en Zorg

Geplaatst op

11 februari 2021

Deadline

18 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (pdf) 382 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw en Health~Holland bundelen de krachten voor het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ). Het programma CS4GZ draagt bij aan de transitie naar zelf- en samen-management van gezondheid, en het ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’ in de samenleving. Om een échte transitie naar burgergedreven onderzoek en innovatie te bewerkstelligen is een paradigmashift in onderzoek doen noodzakelijk. Daarom richten we ons in dit programma op onderzoek en innovatie waarin de burger het initiatief neemt en als medeonderzoeker co-creëert in alle fasen van onderzoek en innovatie (extreme Citizen Science).

Wat kan worden aangevraagd?

Het Citizen Science-project is een initiatief van een burger(collectief) die samen met een beroepswetenschapper, verbonden aan een onderzoeksorganisatie, een aanvraag doet. Cofinanciering door een bedrijf is verplicht. Het project is gericht op (de ontwikkeling van) innovatieve en relevante gezondheidsinterventies of medische technologie die het leven van mensen met een aandoening/beperking beter maken vanuit een brede benadering van gezondheid of het is gericht op preventie. Projecten kunnen fundamenteel van aard zijn. De aanvraag dient bij te dragen aan ten minste één van de vier missies van het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg van VWS.

Randvoorwaarden

  • Een burger(wetenschapper) is initiatiefnemer en medeonderzoeker in alle fasen van het project.
  • Er is sprake van een duidelijke maatschappelijke uitdaging.
  • Eén van de sleuteltechnologieën en sleutelmethodologieën maken onderdeel uit van de aanvraag.
  • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan.
  • Het consortium bestaat uit een vertegenwoordiging van de quadruple helix.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager kan een burger(wetenschapper) zijn, verbonden aan een onderneming of een burgercollectief, of kan een onderzoeker zijn, verbonden aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De hoofdaanvrager mag één project binnen deze subsidieronde indienen en mag bij maximaal één aanvraag betrokken zijn in een andere rol. In het consortium dient de expertise op het gebied van sociale innovatie aanwezig te zijn.

Budget

Per project met een looptijd van maximaal 24 maanden kan er minimaal €150.000 en maximaal €300.000 aan PPS-toeslag worden aangevraagd. Voor deze subsidieronde is een budget van €1 miljoen beschikbaar. Gehonoreerde projecten vallen onder de voorwaarden PPS-toeslag van Health~Holland.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 mei 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (pdf) 382 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rouming Hu. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Rouming Hu

Programmamanager Citizen Science voor Gezondheid en Zorg

+31 70 349 54 31
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website