Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden.

Onderwerpen

  • Thema 1: Leven in armoede en sociale uitsluiting
  • Thema 2: Verborgen armoede bij diverse groepen
  • Thema 3: Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk en NWA

Geplaatst op

1 maart 2019

Deadline

23 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Call for proposals Nationale Wetenschapsagenda Thematisch programma Thema: Schulden en armoede (NL) (pdf) 681 KB

Doel subsidieoproep

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd:

  • Thema 1: Leven in armoede en sociale uitsluiting
  • Thema 2: Verborgen armoede bij diverse groepen
  • Thema 3: Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies

Zie voor omschrijving per thema de call for proposals.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een selectieronde waarbij belangstellenden (gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen) middels een motivatiebrief hun interesse kenbaar maken voor deelname aan de verschillende onderzoeksthema's. Het format voor de motivatiebrief dient u per mail aan te vragen.

De motivatiebrieven van gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen worden apart door een beoordelingscommissie beoordeeld. De geselecteerde deelnemers dienen vervolgens als consortium een uitgewerkte aanvraag op te stellen. De uitgewerkte subsidieaanvragen worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit.

Budget

Er is een totaal budget van € 3 miljoen beschikbaar. Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. Er worden drie thema's uitgezet en er zullen overkoepelende activiteiten worden georganiseerd. Het beschikbare bedrag per thema:

  • Beschikbaar budget voor thema 1 bedraagt maximaal €   960.000,- in totaal.
  • Beschikbaar budget voor thema 2 bedraagt maximaal €   720.000,- in totaal.
  • Beschikbaar budget voor thema 3 bedraagt maximaal €   1.120.000,- in totaal.

Aanvraag indienen

U vraagt het format voor een motivatiebrief op via vakkundigahwerk@zonmw.nl U kunt tot 23 april 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Call for proposals Nationale Wetenschapsagenda Thematisch programma Thema: Schulden en armoede (NL) (pdf) 681 KB

Call for proposals Dutch National Research Agenda Thematic programme Theme: Debt and poverty (EN)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Femke Reijenga of Veroni van Es. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website