Het Preventieprogramma van ZonMw benut en vergroot kansen op goede en duurzame gezondheid van burgers met gerichte programma’s, maar creëert ook kansen voor vernieuwing in de breedste zin van het woord. ZonMw nodigt daarom uit tot het indienen van baanbrekende, “out of the box” preventie onderzoeksprojectideeën!

Onderwerpen

  • Preventie
  • Gezondheidsbevordering
  • Innovatie
  • Baanbrekend
  • “Out of the box”
  • “High risk – high gain”

 

Onderdeel van programma

Preventie

Geplaatst op

21 februari 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Buiten de gebaande paden Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering (pdf) 279 KB

Doel subsidieoproep

De subsidieronde ‘Buiten de gebaande paden: Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering’ wordt gerealiseerd in het kader van de programmalijn innovatie van het ZonMw Preventieprogramma 2019 t/m 2022, ‘Integraal en met kennis aan de slag’. Doel van deze subsidieronde is, om onderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in preventie- en gezondheidsbevorderingsonderzoek voort te brengen en te bewerkstelligen. De verwachting is dat enkele van deze projecten zullen resulteren in baanbrekende ontdekkingen: Er wordt gezocht naar ‘High Risk- High Gain’ projecten!

Wat kan worden aangevraagd?

Baanbrekende, “out of the box” onderzoeksprojectplannen, met een korte looptijd (12 – 18 maanden) en een budget van maximaal € 100.000. Het gaat hier om onconventionele en potentieel risicovolle projecten, die niet door de markt zelf zullen worden geïnitieerd. De projecten moeten in potentie waarde hebben voor het vergroten van de publieke fysieke en/of mentale gezondheid en welzijn en/of het voorkomen van zorg, waarbij het uitgangspunt een brede benadering van gezondheid is.

Randvoorwaarden

De subsidieoproep richt zich op baanbrekend, “out of the box” preventieonderzoek gericht op nieuwe determinanten of - aangrijpingspunten, nieuwe vormen van samenwerking en/of nieuwe onderzoeksmethoden. De oproep richt zich op primaire en secundaire preventie of gezondheidsbevordering, ofwel universele tot en met geïndiceerde preventie, waarbij er een brede definitie van mentale en fysieke gezondheid wordt gehanteerd.

Wie kan aanvragen?
Onderzoekers werkzaam op het gebied van sociaal-medische en/of gezondheidswetenschappen kunnen namens de instelling waaraan zij verbonden zijn, een projectidee indienen.

Zij mogen samenwerken met onderzoekers binnen andere voor de aanvraag relevante wetenschappelijke disciplines. Zij mogen ook samenwerken met andere voor de aanvraag relevante partijen.

Let op: De promotiedatum van de onderzoeker/aanvrager dient zich te bevinden in het tijdvak 18 april 2017 – 18 april 2021. Extensieregeling kan mogelijk zijn, zie de oproeptekst voor details.

Budget
Er kan maximaal € 100.000,- per project aangevraagd worden.
De maximale looptijd van de projecten is 18 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 april 2023 om 14:00 uur uw projectidee indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Buiten de gebaande paden: Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jet Goppel of Wouter van den Heuvel. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Jet Goppel of Wouter van den Heuvel

Programmamanagers preventieprogramma

+31 70 349 50 26
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website