ICT-oplossingen kunnen verschillende dimensies van de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. Tevens kan slimme technologie bijdragen aan de houdbaarheid van gezondheids- zorg- en welzijnssystemen. Het concept positieve gezondheid - het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren – past hier goed bij.

Onderwerpen

 • Samenwerkingsprojecten voor ontwikkeling en op de markt brengen van ICT-oplossingen
  • voor de consumentenmarkt
  •  voor de publieke markt van wonen/zorg/welzijn
 • Kleine projecten voor ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten, methodieken etc.

Onderdeel van programma

Active & Assistive Living (AAL)

Geplaatst op

13 februari 2018

Deadline

28 mei 2018,
17.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Active & Assited Living: Smast Solutions For Ageing Well (pdf) 1,017 KB

Doel subsidieoproep

AAL call 2018 introduceert meer vrijheid en flexibiliteit door het financieren van verschillende typen projecten.

 • Samenwerkingsprojecten voor de consumentenmarkt geleid door bedrijven of gebruikersorganisaties.
 • Samenwerkingsprojecten voor de publieke markt voor oplossingen die passen binnen de strategieën van partners. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor secundaire en tertiaire gebruikersorganisaties. Voor onderbouwing dienen uitgebreide evaluaties in minimaal 2 landen met een aanzienlijk aantal gebruikers.
 • Korte samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten,  samenwerkingsverbanden e.d. Het gaat om projecten van 6 maanden met een beperkt budget. Deze projecten kunnen o.a. leiden tot goed onderbouwde projectvoorstellen voor een volgende AAL call.

De variatie aan toepassingsgebieden is beschreven in de TAALXONOMY (zie call tekst).

Wat kan worden aangevraagd?

In AAL projecten is altijd sprake van co-financiering ter aanvulling op de eigen investering van de partners. In de Nederlandse National Eligibility Criteria staan de subsidiepercentages per type partner beschreven.

 • Korte projecten van 6 maanden met een maximale bijdrage van €300.000,- subsidie. Voor Nederlandse deelname geldt dat NL gebruikers(organisaties) betrokken moeten zijn. Voor de NL partners in een kort project is maximaal €100.000,- beschikbaar.
 • Samenwerkingsprojecten kunnen maximaal € 2.500.000,- subsidie aanvragen. Voor de Nederlandse partners geldt dat er een NL gebruikersorganisatie als ‘launching customer’ betrokken moet zijn, evenals een bedrijf dat actief is in Nederland en de marktintroductie in Nederland kan verzorgen/ondersteunen. Voor de NL partners in een samenwerkingsproject is maximaal €500.000,- beschikbaar.

Randvoorwaarden

Budget

In AAL call 2018 is voor Nederlandse partners in totaal ca. € 2.500.000,- beschikbaar (inclusief Europese bijdrage).

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 mei 17.00 CET uw aanvraag indienen via het template op de internationale AAL website. In AAL projecten kunnen gebruikersorganisaties, bedrijven, kennis/onderzoeksorganisaties, lokale en provinciale overheden deelnemen. Voor de verschillende categorieën gelden verschillende subsidiepercentages.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Active & Assited Living: Smast Solutions For Ageing Well (pdf) 1,017 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Geja Langerveld en Bianca Zanoni.

Dummyfoto van een vrouw

Geja Langerveld

Programmasecretaris Active & Assisted Living (AAL)

+31 70 349 51 58
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website