Actieonderzoekers die verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie (Hogeschool of Universiteit) en die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen in nauw overleg met projectleiders Geestelijke verzorging in de thuissituatie en andere betrokken subsidie aanvragen voor actieonderzoek naar vraagstukken op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging.

Onderwerpen

  • actieonderzoek
  • zingeving
  • geestelijke verzorging in de thuissituatie (eerste lijn, eerstelijnszorg)
  • organisatie van (patiëntgerichte) zorg
  • levensvragen

Onderdeel van programma

Zingeving en Geestelijke verzorging

Geplaatst op

12 september 2019

Deadline

31 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie (pdf) 414 KB

Doel subsidieoproep

Actieonderzoekers begeleiden de projectleiders ‘Geestelijke verzorging (GV) in de thuissituatie’ bij vraagstukken op het gebied van zingeving. Zij:

  • bieden ondersteuning aan projectleiders met de ontwikkeling en inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie
  • geven inzicht in hoe aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie ingebed kan worden
  • vergroten het lerend vermogen en de verandercapaciteit binnen de projecten

Gedurende het project kunnen bestaande processen en werkwijzen worden aangepast of worden nieuwe processen en werkwijzen ingevoerd. Door praktijkleren wordt gaandeweg kennis ontwikkeld over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking binnen het project en het ontwikkelproces van het project.

Wat kan worden aangevraagd?

De Netwerken Palliatieve Zorg en Kinderpalliatieve zorg ontvangen van het ministerie van VWS rechtstreeks subsidie om de geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk te maken. Inmiddels zijn er circa 35 projectleiders aangesteld om het proces van beschikbaar stellen van geestelijk verzorgers in hun regio’s te begeleiden. Deze projectleiders lopen in de praktijk tegen vraagstukken aan.

Binnen deze subsidieoproep kunnen actieonderzoekers die verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie in nauwe afstemming met de projectleiders GV subsidie aanvragen om actieonderzoek uit te voeren op het gebied van deze vraagstukken. De actieonderzoeker ondersteunt het proces van praktijkleren en kennisontwikkeling binnen het project.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Actieonderzoekers die een uitnodiging hebben ontvangen en die verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie kunnen een subsidieaanvraag indienen.

De actieonderzoeker bereidt de subsidieaanvraag en het plan van aanpak voor in overleg met de projectleiders GV, zodanig dat dit draagvlak heeft voor de deelnemende projectleiders GV.
De actieonderzoeker zorgt voor actieve participatie van de geestelijke verzorger(s), cliënt(en) en/of mantelzorger(s). Met participatie bedoelen we concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen.

Budget

Voor de subsidieronde is in totaal € 3 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 per project en heeft een looptijd van maximaal 2 jaar. Dit betekent dat in deze ronde niet meer dan 10 aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 oktober 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie (pdf) 414 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Margo van den Berg. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website