Deze subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg, subprogramma Ondersteuning Zorginstituut. Het doel van dit subprogramma is om Zorginstituut Nederland via onderzoek te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Onderwerpen

  • Actieonderzoek
  • Lerend verbeteren
  • Interprofessioneel leren
  • Complex Adaptieve Systemen (CAS)
  • Integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg – Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

5 juni 2018

Deadline

4 september 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek leren en verbeteren (pdf) 490 KB

Doel subsidieoproep

Wilt u meer informatie over de subsidieoproep bekijk dan ‘Informatiebijeenkomst Actieonderzoek leren en verbeteren’

Deze subsidieronde heeft tot doel kennis, inzichten en methodieken te genereren over en voor het leren van zorgprofessionals onderling en met belanghebbenden ter verbetering van de lokale en complexe zorgpraktijk.

Gestreefd wordt naar een spreiding van de onderzoeken over de drie sectoren waar recent doorzettingsmacht is ingezet: integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg. De onderzoekers van de verschillende projecten vormen met elkaar een onderzoekleernetwerk, waarin van en met elkaar geleerd wordt over de onderzoeksopzet, uitvoering en de opbrengsten. Tevens dragen zij bij aan het beoogde overkoepelend monitor- en evaluatieonderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde voor projectideeën kan subsidie worden aangevraagd voor het onderzoeken en ontwikkelen van methodieken over en voor het leren van zorgprofessionals onderling en met belanghebbenden ter verbetering van de lokale en complexe zorgpraktijk.

Voor deze subsidieronde is € 2 miljoen beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 250.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van drie jaar. Cofinanciering is een pré. Beoogd wordt minimaal acht subsidieaanvragen te honoreren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Projectideeën kunnen worden ingediend door universiteiten, hogescholen of mbo-opleidingen namens een netwerk van relevante leerstoelen, lectoraten en/of practoraten. Onder relevant wordt hier verstaan de disciplines betrokken bij de integrale geboortezorg, intensive care en/of verpleeghuiszorg enerzijds en disciplines als onderwijskunde, organisatiekunde en veranderkunde anderzijds.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie die het projectidee indient is bestuurlijk verantwoordelijk en hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag.
  • Voor de subsidieaanvraag wordt samengewerkt met minimaal twee uitvoerende zorgorganisaties en/of bestaande samenwerkingsverbanden.
  • Er wordt bijgedragen aan het beoogde overkoepelende monitor- en evaluatieonderzoek.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 september 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek leren en verbeteren (pdf) 490 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw of Hettie Blonk. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ineke Voordouw

Programmasecretaris

+31 70 349 52 49
Dummyfoto van een vrouw

Hettie Blonk

Programma-assistent

+31 70 349 52 49
blonk@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website