Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren.

Onderwerpen

  • actieonderzoek
  • (sociale) innovatie
  • leren van experimenteren met zorgprocessen
  • organisatie van zorg
  • Juiste Zorg op de Juiste Plek

Onderdeel van programma

Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Geplaatst op

22 december 2020

Deadline

9 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek Innovatieve Zorg (pdf) 524 KB

Doel subsidieoproep

Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg (sociale innovatie). Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek, aansluitend bij de behoeften van patiënten/cliënten/bewoners (‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’). Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van professionals in zorgorganisaties om in samenwerking te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een participatief onderzoek om in de praktijk te leren over de toepassing van veranderde zorgprocessen. Zorgprofessionals leren wat verder nodig is om tot betere zorg voor patiënten/cliënten/bewoners te komen, in samenwerking met patiënten/cliënten/bewoners, relevante zorgpartners, -bestuurders en andere relevante stakeholders.

De financiering biedt ruimte voor:

  1.  Experimenteren met een beoogde verbetering in een reeds ontwikkeld/bestaand zorgproces en deze specifiek met actieonderzoek onderzoeken.
  2.  Leren hoe ze het zorgproces kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is van wie.
  3. De opgedane kennis, leerpunten en vaardigheden over leren en verbeteren van de organisatie van zorg beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties.

Randvoorwaarden

De opbrengsten van het project zijn uiteraard breder dan de eigen specifieke context. Ze dragen bij aan verbetering in zorgorganisaties in het algemeen. De succes-, leer- en contextfactoren maken het mogelijk op een andere plek een vliegende start te maken bij de toepassing van (elementen van) de onderzochte innovatieve aanpak.

Let op: deze subsidieoproep is niet bedoeld voor productontwikkeling

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie waarin men al werkt aan het verbeteren van zorgprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van pilots. De belangrijkste relevante stakeholders/samenwerkingspartners zijn medeaanvrager(s).

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 1.500.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is € 150.000,-. De maximale duur van de projecten is 24 maanden.

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de samenwerkingspartners leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 maart 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek Innovatieve Zorg (pdf) 524 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Prya Badrie-Moennalal (programmasecretaris) of Thirza Ras (programmamanager). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website