Het doel van deze subsidieoproep is om middels kwalitatief actieonderzoek de huidige dementiezorg en -ondersteuning in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. Het gaat hier om een samenwerking tussen alle zes de eilanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Onderwerpen

 • Dementiezorg
 • Kwalitatief actie-onderzoek
 • Implementatie
 • Bijscholing zorgpersoneel
 • Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Onderdeel van programma

Memorabel

Geplaatst op

28 juli 2021

Deadline

21 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek dementiezorg Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (pdf) 433 KB

Doel subsidieoproep

Het aangekondigde nieuwe dementieonderzoeksprogramma van ZonMw richt zich op het hele Koninkrijk der Nederlanden. Het Caribisch deel van het Koninkrijk is onderdeel hiervan. Het doel van deze subsidieoproep is om de kwaliteit van dementiezorg voor mensen met dementie en hun naasten in dit gebied te verbeteren. Om de lokale organisatie en infrastructuur van dementiezorg te versterken en duurzaam te borgen, richt deze subsidieoproep zich op een samenwerking tussen de ‘bovenwindse’ eilanden (Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten) en de ‘benedenwindse’ eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao).

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor actieonderzoek binnen het dementieveld. Bij actieonderzoek gaat het zowel om onderzoek als implementatie. Een nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals uit de praktijk, mensen met dementie en naasten, mantelzorgers, overheid en onderzoek is hierbij vereist.

Randvoorwaarden

Het onderzoek dient gericht zijn op het ontwikkelen en benutten van kennis om duurzame oplossingen te bieden voor de dementiezorg die relevant en direct bruikbaar zijn voor de zorgpraktijk, mensen met dementie en naasten. De aanpak moet gericht zijn op en toepasbaar zijn voor alle zes de eilanden en dient aan te sluiten op regionale dementieplannen.

Wie kan aanvragen?

Er dient een samenwerkingsverband opgericht te worden met relevante partijen m.b.t.  dementiezorg voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, met een sterke voorkeur voor partijen met kennis en ervaring van en een lokale binding aan de regio. Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste:

 • praktijkorganisaties
 • onderzoeksorganisaties
 • onderwijsinstellingen
 • vertegenwoordiging van mensen met dementie en/of naasten/ mantelzorgers
 • vertegenwoordiging van lokale gemeenschappen, zoals gemeenten, bestuursorganen of overheden.
 • optioneel: overige beleidsorganisaties.

Budget

Het bij ZonMw aan te vragen subsidiebedrag ligt per projectaanvraag rond de € 250.000,- (incl. BTW). Voor deze subsidieronde is € 250.000,- beschikbaar. De looptijd van het project is 18-24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 september 2021, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Actieonderzoek dementiezorg Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (pdf) 433 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Scholten of Sophie Habets. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Marjolein Scholten

Programmamanager

+31 70 349 53 35
Dummyfoto van een vrouw

Sophie Habets

Programmasecretaris

+31 70 349 50 86
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website