Om een daadkrachtige impuls te kunnen geven aan het domeinoverstijgend werken in de lokale situaties van de lopende projecten 4c-lijn 2, dit duurzaam te borgen in de gemeente en inzichten te delen ten behoeve van een rapportage is eenmalig een aanvullende subsidie van € 50.000,- per project beschikbaar.

Onderwerpen

 • Domeinoverstijgend werken
 • Duurzame borging
 • Maatschappelijke diensttijd

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

3 mei 2022

Deadline

24 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Aanvullende subsidie ronde 4c lijn 2: Impuls domeinoverstijgend werken en duurzame borging’ (pdf) 101 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de aanvullende subsidie is tweeledig:

 1. Via een impuls op domeinoverstijgend werken
  a) de lokale uitvoering van het project verbeteren; en
  b) een stap maken in de lokale verduurzaming
 2. Bijdragen aan het overkoepelend onderzoek
  Om inzichtelijk te maken wat de meerwaarde van MDT voor domeinoverstijgend werken kan zijn voor gemeenten. In de context van de intensieve MDT variant, maar ook geldend voor andere MDT-projecten.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan eenmalig een aanvullende subsidie aangevraagd worden om domeinoverstijgend werken een impuls te geven. Binnen deze subsidieregeling kan enkel budget worden aangevraagd voor personele inzet op het gebied van domeinoverstijgend werken, waaronder het beantwoorden van de leervragen, stappen zetten in de lokale verduurzaming en bijdragen aan het overkoepelend onderzoek.

Randvoorwaarden

 1. Leervragen, zoals opgenomen in de subsidieoproep, worden beantwoord in voortgangs- en eindverslag
 2. Er wordt bijgedragen aan het overkoepelend onderzoek, zoals opgenomen in de subsidieoproep door deelname aan gemeenschappelijke bijeenkomsten
 3. De aanvullende subsidie wordt toegevoegd aan het projectbudget en deze wordt in het financieel eindverslag verantwoord.
 4. De startsituatie (hoe MDT op dit moment verschillende domeinen bij elkaar brengt in uw gemeente) wordt beschreven.
 5. De gewenste situatie (waar wordt naar toe gewerkt in relatie tot domeinoverstijgend werken) wordt beschreven.
 6. Er is een begroting waarin de personele inzet (uren x tarief) is opgenomen.

Wie kan aanvragen?

Projecten 4c lijn 2 (gemeentelijke intensieve variant MDT)

Budget

€ 50.000,-, als aanvullende subsidie op het lopende project.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 mei 2022 14 uur uw subsidieaanvraag indienen via amd@zonmw.nl

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Aanvullende subsidie ronde 4c lijn 2: Impuls domeinoverstijgend werken en duurzame borging’ (pdf) 101 KB

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gabrielle Zwinkels.

Dummyfoto van een vrouw

Gabrielle Zwinkels

Programmamanager

+31 70 349 54 12
amd@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 53 18
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website