Bent u actief betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven van senioren? Wilt u ICT-oplossingen ontwikkelen die ouderen en hun omgeving ondersteunen? En wilt u daarbij samenwerken met buitenlandse partners? Dan is de subsidieoproep van Active & Assisted Living(AAL) mogelijk iets voor u.

Onderwerpen

 • Prettig en vitaal ouder worden bevorderen met behulp van ICT
 • Samen met senioren potentiële ICT-oplossingen ontwikkelen
 • Ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en/of aanpak voor ICT-oplossingen
 • Beschikbaar maken van ICT-oplossingen op de markt
 • Haalbaarheid van mogelijke ICT-toepassingen toetsen

Onderdeel van programma

Active and Assisted Living

Geplaatst op

15 december 2020

Deadline

21 mei 2021,
17.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade (pdf) 871 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het verkennen of ontwikkelen van ICT-oplossingen bijdragen aan prettig en vitaal ouder worden van senioren. De oplossingen kunnen gericht zijn op ouderen zelf, maar ook op hun omgeving zoals mantelzorgers of professionele zorgverleners.

De wensen en behoeften van eindgebruikers (zowel ouderen en hun naasten, als aanbieders van zorg en ondersteuning) vormen het uitgangspunt bij een aanvraag. De call staat open voor projecten die nieuwe ideeën, concepten of benaderingen willen verkennen als wel voor projecten die concrete oplossingen willen ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor internationale samenwerkingsprojecten die er met behulp van ICT toepassingen aan bijdragen dat senioren prettig en vitaal oud kunnen worden. Er zijn twee type projecten zijn mogelijk:

 • Een klein internationaal samenwerkingsproject (6 – 9 maanden). Deze projecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en/of aanpakken voor ICT-oplossingen.
 • Een (groot) internationaal samenwerkingsproject (12 – 30 maanden). Deze projecten zijn gericht op de ontwikkeling van een ICT toepassing, de evaluatie van het gebruik en het uiteindelijk op de markt brengen ervan.

Er zijn geen toepassingsgebieden vastgesteld. Het consortium definieert samen met gebruikers de uitdaging waarvoor het project een oplossing ontwikkelt. AAL call 2021 biedt flexibiliteit m.b.t. scope, omvang en duur van projecten.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Consortia die bestaan uit minimaal drie onafhankelijke organisaties, (uit drie landen die participeren in de AAL subsidieronde 2021) kunnen een Engelstalig projectvoorstel indienen. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen minimaal de volgende Nederlandse partners vertegenwoordigd te zijn per type project:

Kleine internationale samenwerkingsprojecten (6 – 9 maanden)

Het is verplicht Nederlandse eindgebruikers(organisaties) te betrekken in het project. (Voorbeelden van organisaties zijn: ouderencoöperaties, seniorenbonden, zorgaanbieders, gemeentes etc.)

(Grote) internationale samenwerkingsprojecten (12-30 maanden)

 • minimaal één gebruikersorganisatie (bijv. zorgorganisatie, ouderenbond of gemeente)
 • minimaal één marktgeoriënteerde bedrijfspartner
 • minimaal één MKB bedrijf (dit kan de hierboven genoemde bedrijfspartner zijn)

Budget

 • Voor een klein internationaal samenwerkingsproject (6 – 9 maanden) is voor de gezamenlijke Nederlandse partners een subsidiebudget beschikbaar van maximaal  €100.000 euro per project.
 • LET OP! Voor een (groot) internationaal samenwerkingsproject (12 – 30 maanden) is voor de Nederlandse partners maximaal €200 000 subsidie per project beschikbaar.

In totaal is er voor de Nederlandse partners in AAL call2021 ca. €700. 000 subsidie beschikbaar. Cofinanciering is verplicht. Voor de percentages bekijk de National eligibility criteria

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 mei, 2021, 17.00 CET uw aanvraag indienen via de internationale AAL website.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade (pdf) 871 KB

Subsidie aanvragen via internationale AAL website

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rik Wisselink of Bianca Zanoni. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Rik Wisselink

Programmamanager Active and Assisted Living

+31 70 349 53 74
aal@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Bianca Zanoni

Programma medewerker Active and Assisted Living

+31 70 349 52 18
aal@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website