Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’

Onderwerpen

  • Onderwijs en Werk
  • Belangenbehartiging
  • Vrije tijd en Mobiliteit
  • Zorg en Welzijn

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

28 februari 2023

Deadline

13 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep 5de open ronde Voor elkaar! op thema (pdf) 266 KB

Doel subsidieoproep

Middels deze subsidieoproep willen we projecten financieren van belangenbehartigende organisaties, organisaties en/of netwerken van ervaringsdeskundigen.1 Projecten moeten bijdragen aan het oplossen van een vraagstuk (de behoefte) dat speelt bij de brede doelgroep/brede achterban van het project. De resultaten van het project moeten van toegevoegde waarde zijn voor een grote groep mensen en voor die groep beschikbaar komen. De subsidieoproep is ingedeeld in vier verschillende thema’s. U dient aan te geven op welk van deze thema’s u een aanvraag indient:

  • Onderwijs en Werk
  • Belangenbehartiging
  • Vrije tijd en Mobiliteit
  • Zorg en Welzijn

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt maximaal €200.000,- voor uw project aanvragen bij ZonMw.
In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget €3,900.000,-
Bijdragen van derden is geen vereiste. Indien cofinanciering wordt verstrekt zal dit worden verrekend met het maximaal toe te kennen budget door ZonMw.

Randvoorwaarden

Elke organisatie kan per subsidieronde slechts éénmaal als hoofdaanvrager een subsidie aanvragen.

Wie kan aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen wanneer u:
Een belangenorganisatie, vereniging, stichting, samenwerkingsverband of netwerk vertegenwoordigt, die werkt voor én door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en/of hun naasten. De aanvragende organisatie, stichting, vereniging of netwerk zet zich in zonder winstoogmerk. U kunt alleen een subsidie aanvragen als de projectgroep werkt vanuit ervaringsdeskundigheid.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal €3.900.000,- beschikbaar. In deze subsidieronde kan er maximaal €200.000,- worden aangevraagd en mogen de projecten niet langer dan 18 maanden duren. Het kan zijn dat aan de subsidieverlening nader te bepalen, bijzondere voorwaarden worden gesteld

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 13 april 2023, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep 5de open ronde Voor elkaar! op thema (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer, Robert Jabroer of Ramona van Aalst. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ramona van Aalst

Programmamedewerker

+31 70 349 54 71
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website