Subsidieronde 4c bestaat uit 3 programmalijnen. Programmalijn 1: opschalen, uitbreiden en versterken staat voor elke organisatie open. Programmalijn 2: intensieve variant MDT door gemeenten staat open voor gemeenten die de intensieve variant willen voortzetten of opzetten. Programmalijn 3: MDT in het onderwijs is gericht op instellingen voor en in het onderwijs en hun partners om MDT in het onderwijs vorm te geven.

Onderwerpen

  • Maatschappelijke diensttijd
  • Iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
  • Gericht op alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar
  • (maatschappelijke) organisaties, gemeenten, instellingen voor en in het onderwijs

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

25 maart 2021

Deadline

25 mei 2021,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep MDT Ronde 4c programmalijn 1 (pdf) 362 KB

Subsidieoproep MDT Ronde 4c programmalijn 2 (pdf) 345 KB

Subsidieoproep MDT Ronde 4c programmalijn 3 (pdf) 346 KB

Doel subsidieoproep

Het doel is dat alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar in hun eigen omgeving een aantrekkelijke MDT kunnen doen, die aansluit bij hun interesses, wensen en mogelijkheden. Jongeren moeten met MDT iets kunnen doen voor een ander en/of de samenleving, hun talenten ontwikkelen en elkaar en anderen ontmoeten. Naast impact op jongeren, heeft MDT ook meerwaarde voor maatschappelijke organisaties en de samenleving. Deze oproep is opgedeeld in 3 verschillende programmalijnen met verschillende subsidiedoelen. LET OP! Deze programmalijnen hebben verschillende deadlines voor indiening, op 25 mei en 1 juni (zie subsidieoproep).

Wat kan worden aangevraagd?

Budget

De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal €350.000 in programmalijn 1 en 3 en minimaal € 500.000,- in programmalijn 2. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 1.500.000,- worden aangevraagd. Voor subsidieaanvragen tot €1.000.000 is in ieder geval 20% cofinanciering verplicht. Subsidieaanvragen met een subsidiebudget boven € 1.000.000 zijn verplicht minimaal 25% cofinanciering op te voeren.

Randvoorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat alle organisaties die een subsidieaanvraag indienen, moeten voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen voor de inrichting van MDT.

Wie kan aanvragen?

Programmalijn 1: opschalen, uitbreiden en versterken

Alle organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen met een partnerschap. Zowel bestaande als nieuwe partnerschappen kunnen een aanvraag indienen.

Programmalijn 2: intensieve variant MDT door gemeenten

Alle gemeenten kunnen met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen. Ook gemeentelijke proeftuinen uit subsidieronde 3 kunnen een subsidieaanvraag indienen. Per COROP-regio is er ruimte voor 1 intensieve variant MDT.

Programmalijn 3: MDT in het onderwijs

  • Instellingen in en voor het onderwijs (onderwijsinstellingen, onderwijsorganisaties, scholen en/of samenwerkingsverbanden in het onderwijs) met een eigen leerlingen- en/of studentenbestand. Zij werken samen in een partnerschap met één of meerdere (maatschappelijke) organisaties.
  • (Maatschappelijke) organisaties, in een partnerschap waarbij één of meerdere onderwijsinstellingen of scholen met een leerlingen- en/of studentenbestand medeaanvrager is/zijn.

Vooraanmeldingen subsidieaanvraag

U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u voor 30 april 2021 een vooraanmelding heeft gedaan. Aanvragen die 30 april niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.
Vooraanmelding programmalijn 1: opschalen, uitbreiden en versterken
Vooraanmelding programmalijn 2: intensieve variant MDT door gemeenten
Vooraanmelding programmalijn 3: MDT in het onderwijs

Voor Programmalijn 1 kunt u tot 1 juni 2021, 12.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.
Voor Programmalijn 2 en 3 kunt u tot 25 mei 2021, 12.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

 

 

Aanvraag indienen

Na het indienen van uw vooraanmelding (uiterlijk 30 april 2021) ontvangt u een link waarmee u uw subsidieaanvraag kunt indienen.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde’ vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website