Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelt het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Om hen optimaal de kans te bieden betrokken te zijn bij de samenleving.

Onderwerpen

 • maatschappelijke diensttijd;
 • kwetsbare jongeren;
 • stimuleren van inclusie;
 • bevorderen van sociale cohesie;
 • diverse sectoren, zoals natuur, dieren, klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, techniek, ICT, media, cultuur, musea, politiek en vertegenwoordiging.

LET OP: Deadline voor het aanmelden van uw aanvraag is op 21 september. Zonder deze aanmelding wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Een link naar het aanmeldformulier vindt u in de oproep.

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

27 augustus 2018

Deadline

9 oktober 2018,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep 2e tranche Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (pdf) 144 KB

Doel subsidieoproep

Deze 2e subsidieoproep biedt experimenteerruimte voor organisaties in proeftuinen. Dit is een plek waar met vrijwillige inzet van jongeren nieuwe of aanvullende maatschappelijke activiteiten en projecten worden uitgeprobeerd om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. De proeftuinen kunnen zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (zoals omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of aan het stimuleren van de inclusie van verschillende groepen jongeren. De focus van deze oproep ligt op proeftuinen die zich richten op het bevorderen van sociale cohesie, of op een specifieke groep jongeren of sector.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is uitsluitend bedoeld voor projecten met een landelijk, regionaal of grootstedelijk bereik. De resultaten van het project zijn breed te implementeren. Dat betekent dat eigenstandige, kleinschalige activiteiten niet voor subsidie in aanmerking komen. Binnen deze subsidieregeling kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie en projectleiding;
 • het werven en begeleiden van jongeren;
 • het doorontwikkelen van de organisatie voor het bieden van een voor jongeren passend en aantrekkelijk aanbod;
 • (aanvullende) scholingsmogelijkheden voor jongeren in het kader van de diensttijd;
 • een forfaitaire onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT-benodigdheden of gereedschap;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden.

Randvoorwaarden

De vrijwillige inzet van jongeren in de proeftuinen wordt gerealiseerd in organisaties vanuit een maatschappelijke doelstelling. De proeftuinen hebben een stevige omvang en bereik, wat neerkomt op projecten met een landelijke, regionale of grootstedelijke toepassing. Binnen de proeftuin wordt het gehele proces van werven, matchen, begeleiden en uitvoeren van de maatschappelijke inzet doorlopen.

Wie kan aanvragen?

Eén of meerdere bestaande organisaties (aantoonbaar minimaal 1 jaar oud) die jongeren de mogelijkheid willen bieden om zich vrijwillig maatschappelijk in te zetten, mogen een subsidieaanvraag indienen. Ondernemingen nemen voor eigen rekening en risico deel. Bij deze organisatie(s) is reeds sprake van vrijwillige maatschappelijke inzet (van jongeren). Organisaties van wie het project in de 1e ronde is gehonoreerd, kunnen geen subsidie aanvragen in de 2e subsidieronde.

Budget en looptijd

Er is voor deze ronde onder voorbehoud van financiering maximaal € 10 miljoen beschikbaar. De subsidie die aangevraagd kan worden, bedraagt deze ronde minimaal € 100.000,- en maximaal € 500.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van de proeftuin bedraagt maximaal 18 maanden.

Aanvraag indienen

Als u subsidie gaat aanvragen, dan dient u uw aanvraag uiterlijk 21 september 2018 aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 9 oktober 2018; 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep 2e tranche Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (pdf) 144 KB

U kunt uw aanvraag hier aanmelden

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Neem dan contact op met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 54 52
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website