Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering

Onderwerpen

 • (vroeg)signalering
 • huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling
 • instrumenten, disclosure, normstelling, herkennen trauma

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
10.00 uur

Bekijk

Programma Translationeel Onderzoek 2 - Netwerksubsidies

Onderwerpen

 • Reisbeurs
 • Workshop/symposium
 • Communicatie voucher
 • Participatie voucher
   

Deadline:

Subsidieaanvragen kunnen in principe doorlopend worden ingediend. Per jaar worden vier deadlines gehanteerd waarop de op dat moment ingediende voorstellen worden verzameld en in onderlinge competitie worden beoordeeld.

Deze deadlines zijn gesteld op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Onderdeel van programma

Programma Translationeel Onderzoek 2

Geplaatst op

22 december 2017

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Bekijk

Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4

Onderwerpen

 • Farmacotherapie
 • Prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek
 • Concrete opbrengsten voor de praktijk
 • Nationale impact

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

17 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Bekijk

Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases

Onderwerpen

 • Transnational research.
 • Focus on neurodegenerative diseases (one or several of following; SCA, SMA, Alzheimer’s, Parkinson’s, Prion, Motor neuron or Huntington disease)  
 • Imaging technologies, such as MRI, PET or super-resolution microscopy and molecular imaging techniques.
 • Brain stimulation techniques, such as DBS, TMS or tDCS.

Onderdeel van programma

EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Geplaatst op

7 januari 2020

Deadline

3 maart 2020,
15.00 uur

Bekijk

E-health

Onderwerpen

 • Kansrijke onderzoeksmethoden
 • Innovatieve onderzoeksmethoden
 • Passende bewijsvoering
 • Generieke kennis designprecipes e-health
 • Verbinding onderzoeksculthuur en -methoden

 

 

 

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022 – Programmalijn Innovatie

Geplaatst op

15 januari 2020

Deadline

10 maart 2020,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website