Meer Kennis met Minder Dieren Open Access Publiceren Negatieve Data

Onderwerpen

 • Het publiceren van solide dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst. Bij het schrijven van de publicatie moet gebruik worden gemaakt van de richtlijnen zoals beschreven in de Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines. ZonMw toetst op het gebruik van de richtlijn;
 • De resultaten worden in een peer-reviewed Open Access wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd;
 • Niet-humane primaten in onderzoek; In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen;
 • Het is niet noodzakelijk dat de resultaten uit een gehonoreerd ZonMw of NWO project komen.

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren Module-kennisinfrastructuur

Geplaatst op

21 september 2016

Deadline

31 december 2017,
14.00 uur

Bekijk

Meer Kennis met Minder Dieren – ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek

Onderwerpen

 • De aanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd;
 • De onderzoekslijn waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd hoeft geen onderdeel te zijn van door ZonMw of NWO gefinancierd onderzoek.
 • Niet-humane primaten in onderzoek: In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

21 september 2016

Deadline

31 december 2017,
14.00 uur

Bekijk

Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2018

Onderwerpen

 • Stimulering carriére onderzoeker
 • Excellente onderzoekers
 • Persoonsgebonden financiering
 • Vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek
 • Kennisbenutting

Onderdeel van programma

Veni

Geplaatst op

6 november 2017

Deadline

9 januari 2018,
14.00 uur

Bekijk

Onderzoek naar Tabaksontmoediging

Onderwerpen

 • Tabaksontmoediging
 • Kennisinfrastructuur/Consortiumvorming
 • Rookvrije Generatie
 • Implementatieonderzoek
 • Effectonderzoek

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 5

Geplaatst op

26 oktober 2017

Deadline

18 januari 2018,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website