Impuls versterking kennisfunctie GGD

Onderwerpen

 • GGD
 • Gezondheidsbevordering
 • Preventie
 • Erkende interventies
 • Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019-2022

Geplaatst op

30 september 2022

Deadline

11 november 2022,
14.00 uur

Bekijk

Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

Onderwerpen

 • Poortwachter
 • Re-integratie zieke werknemers
 • Kennisuitwisseling
 • Kennisactiviteiten
 • Kennisnetwerken

Onderdeel van programma

Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces

Geplaatst op

13 september 2022

Deadline

15 november 2022,
14.00 uur

Bekijk

Landelijk begeleidings- en onderzoekstraject Grip op Onbegrip

Onderwerpen

 • Leer- en verbeterproces
 • Grip op onbegrip
 • Monitorings- en effectonderzoek
 • Regionale Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag
 • Zorg-, Veiligheids-, en Sociaal Domein

 

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

4 augustus 2022

Deadline

22 november 2022,
14.00 uur

Bekijk

Sportinnovator Vouchers 2022

Onderwerpen

 • Sportinnovatie
 • Voucher
 • Sportinnovator-centra
 • Gemeenten, sportbonden, bedrijven en andersoortige praktijkorganisaties
 • Innovatievraag

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

3 februari 2022

Deadline

1 december 2022,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website