Goed Gebruik Geneesmiddelen, Open Ronde 8

Onderwerpen

 • Farmacotherapie
 • Implementeerbaarheid van de resultaten
 • Concrete opbrengsten
 • Nieuw: Complexe interventies

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

26 juni 2018

Deadline

25 september 2018,
14.00 uur

Bekijk

Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside 2018

Onderwerpen

 • Translationeel Onderzoek
 • Klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar)
 • (Nieuwe) geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen, die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling.
 • Inhoudelijke afbakening wordt bepaald door de deelnemende gezondheidsfondsen: Aidsfonds, Epilepsiefonds, Hartstichting, Hersenstichting, de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), Reumafonds Nederland en de Stichting MS Research.

Onderdeel van programma

Programma Translationeel Onderzoek 2

Geplaatst op

1 juni 2018

Deadline

27 september 2018,
14.00 uur

Bekijk

Programma Translationeel Onderzoek 2; Multidisciplinaire Consortia 2018

Onderwerpen

 • Translationeel Onderzoek
 • Laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar) - (nieuwe) geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen, die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling.
 • Binnen het programma zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd: Personalised medicine, Ontwikkeling van ATMP’s (Advanced Therapy Medical Products) en Regeneratieve geneeskunde. Deze globale aanwijzing van aandachtsgebieden sluit evenwel de toewijzing van translationeel onderzoek op andere terreinen niet uit.
 • Consortia op het gebied van zeldzame aandoeningen worden aangemoedigd om in te dienen.

Onderdeel van programma

Programma Translationeel Onderzoek 2

Geplaatst op

1 juni 2018

Deadline

27 september 2018,
14.00 uur

Bekijk

Gender en Gezondheid – Implementatieronde I

Onderwerpen

 • Sekse- en gendergerelateerde verschillen in gezondheid en zorg
 • Twaalf inhoudelijke thema’s (zie programmatekst)
 • Toepassing van kennis in de praktijk
 • Verbetering kwaliteit professioneel handelen

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Geplaatst op

21 juni 2018

Deadline

2 oktober 2018,
14.00 uur

Bekijk

Kennis over de keuze voor implementatie strategieën

Onderwerpen

 • Kennis over keuze implementatiestrategie
 • Implementatiewetenschap
 • Effectief werken in de jeugdsector
 • Preventie in de eerstelijnszorg
 • Vernieuwend onderzoek

Onderdeel van programma

Effectief werken in de jeugdsector

Geplaatst op

25 juni 2018

Deadline

2 oktober 2018,
14.00 uur

Bekijk

Vidi 2018

Onderwerpen

 • Persoonsgebonden financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.
 • De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek (beste 10 tot 20% van hun populatie).
 • De focus ligt op vernieuwend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.
 • Kandidaten die een Vidi-aanvraag willen indienen kunnen dit vanaf drie jaar (uitdrukkelijk advies) tot maximaal acht jaar (harde grens) na hun promotie doen, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober).
 • Voor gepromoveerde kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een Nederlandse, door NWO erkende onderzoeksinstellingen. Met ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een inbeddingsgarantie. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

Onderdeel van programma

Vernieuwingsimpuls

Geplaatst op

1 augustus 2018

Deadline

4 oktober 2018,
14.00 uur

Bekijk
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website